Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

SUMO - værforskning med modellfly

Stephanie Mayer   

Stephanie Mayer disputerer fredag 2. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Application and Improvement of the Unmanned Aerial System SUMO for atmospheric boundary layer studies”

I polare strøk og i fjellområder som ikke er lett tilgjengelige er meteorologiske målinger få og derfor svært etterspurt både for vær- og klimaforskning.

I avhandlingen beskriver Mayer det nye måleinstrumentet SUMO ( = Small Unmanned Meteorological Observer) som kan brukes som ’gjenbrukbar radiosonde’. Instrumentet består av et modellfly som er utstyrt med en autopilot og meteorologiske sensorer for å kunne kartlegge temperatur, luftfuktighet og vind nær bakken opp til flere kilometer høyde.

I løpet av doktorgraden har Mayer samlet inn atmosfærisk data på feltarbeid både på Island og Svalbard. Hun presenterer målingene for å påpeke både styrker og svakheter i værvarslingsmodeller i fjellområder og i polare strøk.

Dette gir nye muligheter for både grunnlagsforskning av de nederste lag i atmosfæren, som er viktig for vindenergi-industrien og for å teste og forbedre fysikken i værvarslings- og klimamodeller. SUMO-flyet er spesielt fleksibelt og dermed egnet for utvidelse med flere sensorer, for eksempel for måling av turbulens og kjemiske stoffer.

Personalia:
Stephanie Mayer er født i 1977 og oppvokst i Ravensburg i Tyskland. Hun studerte meteorologi ved Ludwig-Maximilians-Universtitetet i München, tok diplomgraden i 2005 og har siden 2006 vært ansatt som universitetsstipendiat ved Geofysisk institutt. Veiledere har vært Joachim Reuder tilhørende Geofysisk Institutt, Anne Sandvik, ansatt på Havforskningsinstituttet i Bergen og Jan Schween, tilhørende Universitetet i Köln, Tyskland.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.08.2011, kl. 11.15. Oppgitt emne: "The effect of leads and polynyas on the Arctic Atmospheric Boundary Layer"
Sted: Auditoriet i østfløyen, Geofysisk Institutt, Allégaten 70

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.09.2011, kl. 09.30, Auditoriet i østfløyen, Geofysisk Institutt, Allégaten 70

Kontaktpersoner:
Stephanie Mayer, tlf: 55588713, epost: stephanie.mayer@gfi.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side