Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Naturlige klimavariasjoner i Atlanterhavet

Iselin Medhaug   

Iselin Medhaug disputerer fredag 6. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”North Atlantic multidecadal variability in coupled climate models – Mechanisms and responses.”

I avhandlingen beskriver Medhaug hva som driver variasjonene i transporten av varmt og salt vann nordover i Atlanterhavet og inn i våre havområder (Golfstrømmen), og hvordan dette påvirker havklimaet i Nord-Atlanteren. Ved å forstå hvordan og hvorfor klimaet naturlig varierer, vil vi lettere kunne forutsi hvordan klimaet kommer til å reagere på fremtidige utslipp av menneskeskapte drivhusgasser.

Grunnlaget for det første av tre delarbeid har vært simuleringer fra hele 25 ulike klimamodeller brukt i FN sitt klimapanel. Her viser Medhaug at den varme perioden fra 1930 til 1950 tallet og den etterfølgende kalde perioden fra 1960-1980 tallet i Nord-Atlanteren, i all hovedsak skyldtes naturlige svingninger i klimasystemet.

I de to siste arbeidene har Medhaug brukt en 600 år lang simulering med Bergen Klimamodell til å studere havsirkulasjonen og prosessene i Nord-Atlanteren i mer detalj. Når det varme og salte vannet fra tropene strømmer nordover overføres varmen fra havet til lufta over, og havstrømmene blir gradvis kaldere. I både Labradorhavet, mellom Canada og Grønland, og i De nordiske hav blir vannet tilstrekkelig kaldt og tungt til at det synker, før det strømmer sørover igjen i dypet. I arbeidet til Medhaug blir det vist hvordan variasjoner i atmosfæren påvirker produksjonen av tungt vann, og hvordan hav og atmosfære samspiller i de storstilte klimavariasjonene i Nord Atlanteren.

Personalia:
Iselin Medhaug er født i 1983 og er oppvokst på Karmøy i Rogaland. Hun fullførte mastergraden i meteorologi ved Universitetet i Bergen i 2007 og har siden 2008 vært ansatt som stipendiat ved Geofysisk institutt, finansiert av Norges Forskningsråd gjennom prosjektet NorClim. Veiledere har vært Tore Furevik, Asgeir Sorteberg og Nils Gunnar Kvamstø, alle tilhørende på Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.03.2011, kl. 11.15. Oppgitt emne: ”The role of the southern ocean for the Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC).”
Sted: Auditoriet i østfløyen, Geofysisk Institutt, Allégaten 70

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.05.2011, kl. 10.15, Auditoriet i østfløyen, Geofysisk Institutt, Allégaten 70

Kontaktpersoner:
Iselin Medhaug, tlf: 55582896, epost: Iselin.Medhaug@gfi.uib.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side