Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Barns skjermbruk, overvekt og fysisk aktivitet

Ole Melkevik   

Ole Melkevik disputerer tirsdag 27. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Screen-based sedentary behaviors: pastimes for the poor, inactive and overweight?”

Bakgrunnen for denne avhandlingen er den sterke økningen i mengden tid barn og unge bruker på skjermbasert media. I løpet av den samme tidsperioden har nivået av noen typer fysisk aktivitet gått ned og prevalensen av diabetes II, overvekt og fedme har økt.

Melkeviks forskning har hatt som mål å undersøke om barn som bruker mye tid foran skjermen er mindre fysisk aktiv enn andre, hvordan skjermbruk varierer på tvers av sosial posisjon, og om det er forskjell på hvor mye tid overvektige og normalvektige barn og unge bruker i skjermbasert-stillesittende atferd.

Resultatene viser at ulikhet i nivå av fysisk aktivitet blant barn og unge til liten grad kan forklares av hvor mye tid de bruker foran skjermen, men også at en mindre gruppe gutter bruker svært mye tid på skjermbasert media og dermed har mindre tid til å være i fysisk aktivitet. Samtidig viser også resultatene at overvektige jenter, men ikke gutter, bruker mer tid foran skjermen enn jenter som ikke er overvektige. Videre finner Melkevik at ungdom fra økonomisk ressurssvake familier ser mer på TV mens de som vokser opp i mer velstående familier bruker mer tid foran PC, og elektroniske spill.

Avhandlingen er basert på tre artikler som bruker data fra den internasjonale helseundersøkelsen Health Behaviour in School-Aged Children, som er en internasjonal samarbeidsstudie med WHO. I overkant av 200 000 barn fra 39 ulike land i Europa og Nord-Amerika deltok i denne undersøkelsen fra 2005/06.

Melkeviks doktorgradsarbeid viser at skjermbasert underholdning ikke ser ut til å være en viktig årsak til fysisk inaktivitet for de fleste barn og unge, men også at flere gutter enn jenter bruker veldig mye tid på denne type atferd. Spesifikke tiltak for å redusere mengden tid barn og unge bruker skjerm til underholdning kan potensielt ha positive effekter på helsen til barn og unge.

Personalia:
Ole Melkevik er født i 1977 og oppvokst på Sotra utenfor Bergen. Han er utdannet cand.polit. fra NTNU i Trondheim. Fra november 2006 har han arbeidet med doktorgraden ved HEMIL-senteret ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder for prosjektet var førsteamanuensis Torbjørn Torsheim. Melkevik arbeider nå som forsker ved divisjon for psykisk helse ved folkehelseinstituttet i Oslo.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.09.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: : "The impact of changes in the environment on adolescent lifestyles and health outcomes, 1970-2010"
Sted: Christiesgate 12, Auditorium 130, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.09.2011, kl. 10.30, Christiesgate. 12, Auditorium 130, 1. etg

Kontaktpersoner:
Ole Melkevik, tlf: 21078309, epost: ole.melkevik@fhi.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side