Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Svært reaktive forbindelser

Olef Michel   

Olaf Michel disputerer mandag 5. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Aspects of the Alkaline-Earth Metal Alkyl Chemistry"

Fremstillingen av reaktive magnesiumforbindelser av typen RMgX, såkalte "Grignard reagenser", ble utviklet av kjemikeren Victor Grignard for over 100 år siden. I ettertid har disse magnesiumbaserte forbindelsene vært svært mye brukt både iorganisk og i uorganisk kjemi. Den tilsvarende kjemien av lignende metaller som kalsium, strontium og barium, som er kjent som tyngre jordalkalimetaller, er på den andre siden mindre utviklet.

Utviklingen av de tyngre jordalkalimetallenes kjemi har vært tregere på grunn av en misforståelse om at kjemien skulle være lik magnesiums kjemi. I dag er det kjent at de individuelle egenskapene til de involverte metallene er den viktigste parameteren for kontroll av reaksjoner. Det ble nylig vist at kalsiumforbindelser til og med kan fungere som svært aktive startere for ulike homogene katalytiske reaksjoner, for eksempel ved produksjon av kunststoff. Tilsvarende magnesiumforbindelser viste ingen reaktivitet.

Olaf Michel har forsket på kjemien til forbindelser av svært reaktive jordalkalimetaller. Forskningen viser at enkle forbindelser av kalsium og barium kan syntetiseres, isoleres og karakteriseres strukturelt. Michel har utviklet nye materialer ved bruk av reaktive jordalkalimetallforbindelser som utgangsstoffer for overflatereaksjoner av materialer med et stort overflatevolum, kjent som mesoprøse silikamaterialer. En sammenligning av kjemien til sjeldne jordmetaller og jordalkalimetaller blir presentert.

Personalia:
Olaf Michel er født i 1983 og er oppvokst i Arnsberg, Tyskland. Han er utdannet Dipl. Chem. (Univ.) ved Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Tyskland, (2008) med spesialisering i selv-monterende monolag. I 2008 kom han til Bergen og har siden arbeidet med doktorgraden ved Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen. I perioden 01/2009-10/2011 har han oppholdt seg ved Universität Tübingen, Tyskland. I høstsemesteret 2010 arbeidet han som stipendiat ved Osaka University, Japan.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.12.2011, kl. 13.15. Oppgitt emne: : "Heavy Grignard Reagents”
Sted: Rom 3069, Realfagsbygget, Allégt. 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.12.2011, kl. 10.30, Realfagsbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Olaf Michel, epost: olaf.michel@kj.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side