Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Usikkerhet i havets primærproduksjon

Svetlana Milutinović   

Svetlana Milutinović disputerer fredag 10. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“The Influence of Input Uncertainties on Remotely Sensed Estimates of Ocean Primary Productivity”

Planteplankton, som lever nær overflaten i verdenshavene, tar opp CO2 fra atmosfæren og benytter CO2 sammen med energi fra sola til å bygge opp sitt organiske materiale (for eksempel sukker, proteiner, lipider osv.). Denne prosessen, som er kalt primærproduksjon, er en viktig matkilde som danner selve livsgrunnlaget for andre organismer plassert høyere i næringskjeden som zooplankton, fisk og oss mennesker.

I tillegg er primærproduksjon en viktig prosess der atmosfærens CO2-innhold blir regulert. Uten havets primærproduksjon (planteplankton) ville atmosfærens CO2-innhold blitt omtrent dobbelt så stort som i dag.

Primærproduksjon kan bli kvantifisert ved bruk av matematiske modeller som benytter satellittobservasjoner av planteplankton i verdenshavene. To slike modeller er anvendt i denne doktorgraden til å analysere hvordan usikkerhet i data som brukes av disse modellene påvirker den beregnede primærproduksjonen. Dette gir mulighet til å bedømme hvor robuste og sikre beregningene av havets produktivitet er, i hvilken grad disse estimatene kan forbedres og til slutt hvilke data er viktigst å forbedre for å oppnå mest robuste resultater.

Personalia:
Svetlana Milutinović har mastergrad i biologi fra Universitetet i Zagreb, Kroatia. Hun har vært doktorand ved Nansensenteret for miljø og fjernmåling og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, med tilknytning til Bjerknessenteret for klimaforskning. En del av doktorgradsarbeidet hennes var utført under et forskningsopphold ved Oregon State University i USA.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.10.2010, kl. 11:15. Oppgitt emne: “The carbon cycle's role for climate and environmental changes in the high latitude and Arctic regions. The presentation should be put in a multidisciplinary Earth system (atmos heric, ocean, cryosphere and terrestrial) perspective”
Sted: Auditoriet, Nansensenteret, Thormøhlensgate 47

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.06.2011, kl. 10:15, Auditoriet, Nansensenteret, Thormøhlensgate 47

Kontaktpersoner:
Svetlana Milutinović, tlf. 55 20 58 34, epost: svetlana.milutinovic@nersc.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side