Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Oksygen hemmer utvikling av svulster

Ingrid Moen   

Ingrid Moen disputerer torsdag 28.april for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Tumor oxygenation – influence on mammary tumor growth, progression and response to chemotherapy”.

En av egenskapene til kreftsvulster er at det er lite oksygen i svulstvevet, de er hypoksiske. Dette skyldes at blodkarsystemet deres er underutviklet og lite funksjonelt. Kreftcellene har tilpasset seg dette uvennlige miljøet, og kan vokse og spre seg til tross for lite tilførsel av oksygen. Oksygenmangelen reduserer samtidig effekten av både cellegift og strålebehandling.

I sitt doktorgradsarbeid har Ingrid Moen undersøkt om rent oksygen under økt omgivelsestrykk (hyperbar behandling) vil kunne påvirke og hemme kreftutviklingen. Denne behandlingen vil øke mengden løst oksygen i blodplasma, og oksygenet kan da nå ut til kreftceller som ellers ikke får tilført oksygen via de røde blodcellene.

Moen sitt arbeid har vist at hyperbar oksygenbehandling av to ulike brystkreftmodeller hemmer veksten av svulstene. Videre har hun vist at blodårene som kreftcellene er avhengig av for tilførsel av oksygen og næringsstoffer ble redusert i antall i begge modellene. Oksygenbehandlingen førte også til at hele grupper av gener som er viktige for kreftutviklingen ble endret, og gjorde de behandlede kreftcellene mindre aggressive. I tillegg viser Moen i sin avhandling at hyperbar oksygenbehandling er med på å øke effekten av cellegift, ved å øke opptaket av cellegift inn i svulsten.

Funnene viser at økt tilførsel av oksygen via hyperbar oksygenbehandling hemmer utvikling av brystkreftsvulster, og at oksygenbehandlingen potensielt kan brukes som tilleggsbehandling i kreftterapi.

Personalia:
Ingrid Moen er født i 1982 og er oppvokst i Julsundet utenfor Molde. Hun tok mastergraden sin i Human og Eksperimentell Fysiologi ved Institutt for Biomedisin i 2007. I perioden 2008-2011 har hun vært stipendiat ved det samme instituttet. Moens doktorgradsstipend er finansiert av Helse Vest. Veileder har vært Linda Stuhr.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.04.2011, kl. 10:15. Oppgitt emne: "Molekylærbiologiske subtyper av brystkreft og deres betydning for valg av behandlingsstrategi"
Sted: Store Auditorium, Haukeland Sykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.04.2011, kl. 12:15, Store Auditorium, Haukeland Sykehus.

Kontaktpersoner:
Ingrid Moen, tlf 55 58 67 87 Linda Stuhr, tlf 55 58 63 86, epost: ingrid.moen@biomed.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side