Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Religiøs retorikk og sosial orden i middelalderen

Inka Moilanen   

Inka Moilanen disputerer tirsdag 13.12.2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Writing the Order: Religious-Political Discourses in Late Anglo-Saxon England”.

Moilanen sin avhandling i middelalderhistorie undersøker forestillinger om sosial orden og autoritet på slutten av 900-tallet og i begynnelsen av 1000-tallet ved å studere tekster skrevet av to av de mest produktive angelsaksiske forfattere, abbed Ælfric av Eynsham (ca. 950-1010) og erkebiskop Wulfstan av York (ca. 950-1023). Avhandlingen fokuserer på religiøse normer og verdier som belyst av kildematerialets språkbruk. Kildegrunnlaget består hovedsakelig av gammelengelsk homiletisk prosa, dvs. prekener og andre religiøse tekster.

Avhandlingen analyserer den religiøse og politiske diskursen med hensyn til fire forskjellige perspektiver: oversettelse av kongelig hagiografi, moralsk undervisning av aristokratiet, utvikling av politisk tenkning, og retorikken om synd og skyld i juridiske traktater. Det blir argumentert at ved omorganisering av materialet fra latin til gammelengelsk, ble ikke bare selve strukturen, men også oppfatningene av hellighet forandret. Undersøkelsen av Ælfrics pastorale brev til medlemmer av det sekulære aristokratiet belyser utbredelsen av den kristne lære fra den kirkelige til den sekulære eliten. Korrespondansen mellom Ælfric og Wulfstan demonstrerer aktiv utvikling av politisk tenkning, og indikerer at konseptene om autoritet ble omskrevet under ulike politiske omstendigheter. Til slutt, avhandlingen utforsker teologiske begreper som synd, bot og soning, som ble benyttet i juridiske tekster av Wulfstan.

Til tross for sin konvensjonelle form, kan flere av verkene oppfattes som forsøk på å definere og innføre normer om “riktig” orden i sin egen historiske kontekst. Avhandlingen foreslår at denne normative diskursen var en del av et større begrepsmessige rammeverk for utformingen av et moralsk rettferdig kristent samfunn på jorden. Fra et bredere perspektiv understreker avhandlingen den viktige rollen som teologiske forestillinger om sannhet og hellighet hadde i tolkningen og begrunnelsen av autoritet.

Personalia:
Inka Moilanen er født og oppvokst i Nord-Finland og tok sin mastergrad i historie ved Universitetet i Uleåborg, Finland i 2005. Fra 2008 til 2011 var hun stipendiat ved Senter for Middelalderstudier (CMS). I vårsemesteret 2010 arbeidet Moilanen som gjestestipendiat ved University of Cambridge, UK. Moilanen sin avhandling inngår i forskningsprosjekt “State formation and political culture” ved CMS. Hovedveileder for avhandlingen er Prof. Sverre Bagge (UiB) og biveileder Dr. Aidan Conti (UiB).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.12.2011, kl. 16.30. Oppgitt emne: Order in Ælfric’s Catholic Homilies
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.12.2011, kl. 09.30, Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Kontaktpersoner:
Inka Moilanen, epost: inkapiritta[at]gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side