Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Medisin eller samtale – hva virker best mot spilleavhengighet?

Helga Myrseth   

Helga Myrseth disputerer tirsdag 29.03.2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Pathological Gambling. Treatment and Personality Factors”

I avhandlingen undersøkes effekten av psykologisk behandling og medisin i behandling av spilleavhengighet, og hvilke personlighetstrekk som kjennetegner spilleavhengige.

Avhandling består av tre empiriske studier. Den første studien undersøker effekten av psykologisk behandling (kognitiv atferdsterapi) og medikamentell behandling (Cipralex), samt kombinasjonen av disse behandlingsformene, i et utvalg på 30 spilleavhengige. Resultatene viser at både psykologisk behandling og medikamentell behandling er effektive i forhold til å redusere symptomer på spilleavhengighet på kort sikt. Det ble ikke funnet noen forskjell i behandlingseffekt på kort sikt, og både psykologisk behandling alene og kombinasjonen av psykologisk og medikamentell behandling viste seg å ha en betydelig effekt på symptomer på spilleavhengighet seks måneder etter avsluttet behandling.

Den andre studien undersøker hvilke demografiske og personlighetsmessige faktorer som er relatert til spilleavhengighet. I denne studien ble 90 spilleavhengige sammenlignet med en gruppe av ikke-spilleavhengige som ellers var like med hensyn til kjønn og alder. Resultatene viser at faktorer som nevrotisisme, åpenhet, impulsivitet og behov for sterke stimuli henger sammen med spilleavhengighet og kunne forklare hele 70 prosent av variasjonen mellom spilleavhengige og ikke-spilleavhengige.

Den tredje studien undersøker hvilke personlighetstrekk og psykiske lidelser som kjennetegner et utvalg av 66 behandlingssøkende spilleavhengige. Studien viser at spilleavhengige er en mangeartet gruppe, hvor halvparten av de spilleavhengige skårer innenfor normalområdet mens halvparten kjennetegnes av betydelige psykiske problemer, særlig symptomer på angst og depresjon.

Personalia:
Helga Myrseth er født i Oslo (f. 1978) og har vokst opp i Molde og Ålesund. Hun er utdannet cand. psychol. fra Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen (2005). Hun har siden 2006 arbeidet som doktorgradsstipendiat ved Det psykologiske fakultet, ved Universitetet i Bergen, og har vært tilknyttet forskningsgruppen The Bergen Treatment Research Group. Professor Ståle Pallesen har vært hovedveileder og professor Bjørn Helge Johnsen har vært bi-veileder i doktorgradsarbeidet. Myrseth er i dag ansatt ved Institutt for pedagogikk ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.03.2011, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Treatment of gambling problems: options and evidence of effectiveness"
Sted: Auditorium 130, Det psykologiske fakultet, Christies gate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.03.2011, kl. 10:30, Auditorium 130, Det psykologiske fakultet, Christies gate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Helga Myrseth, tlf: 41 51 06 16, epost: Helga.Myrseth@psysp.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side