Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Betydning av aminosyretransportører i tidlig utvikling

Shailesh Narawane   

Shailesh Narawane disputerer fredag 28. januar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

¨Exploring the role of cationic amino acid transporters in zebrafish organogenesis¨

Proteiner er viktige for oppbygning og vedlikehold av alle levende organismer. De består av 20 ulike aminosyrer som absorberes av ulike transportører i fordøyelsessystemet og distribueres videre rundt i kroppen med blodet.

Narawane har undersøkt to av disse transportørene hos sebrafisk, som er en viktig dyremodell med spesielt gode muligheter for genetiske analyser. Således har forsøkene blant annet omfattet studier på genmodifisert sebrafisk hvor bestemte organer synliggjøres i levende individer av et fluorescerende markørprotein.

I avhandlingen viser Narawane at de to transportørene er tilstede i nyre, tarm, øyne, muskler og gjeller fra tidlige utviklingsstadier av sebrafisk.

Disse transportørene leverer viktige aminosyrer, som lysin og arginin, og avhandlingen belyser hvilken sentral rolle denne transporten har for riktig vekst og organutvikling hos fostre og tidlige larvestadier. Etter at sebrafiskelarven er begynt å spise, er det vist at matens innhold av den viktige aminosyren lysin påvirker fordøyelsessystemet direkte og også stimulerer signalveier til resten av kroppen. Dette er trolig tilpasninger som sikrer tilgjengelighet av viktige næringsemner.

Personalia:
Shailesh Narawane er født i 1982 og oppvokst i India. Han har en bachelorgrad i farmasi fra Universitetet i Pune, India, og mastergrad i molekylærbiologi fra Universitetet i Skövde, Sverige , og fra kreftforskningssenter på Universitetet i Heidelberg, Tyskland i 2006. Doktorgradsarbeidet har inngått i et samarbeidsprosjekt mellom Molekylærbiologisk institutt og Institutt for biologi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.12.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Protein aggregation and the study of insoluble protein: Methods and examples”
Sted: Seminarrommet, 5. etasje, Bioblokken, Høyteknologisenteret

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.01.2011, kl. 10:15, VILVITE, Bergen Vitensenter AS, Auditoriet, Thormøhlensgt. 51

Kontaktpersoner:
Shailesh Narawane , tlf. 55584386, epost: Shailesh.Narawane@mbi.uib.no
Anders Fjose, tlf. 55584331, epost: Anders.Fjose@mbi.uib.no
Ivar Rønnestad, tlf. 5583886, epost: Ivar.Ronnestad@bio.uib.no

Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side