Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Enzymer for økt oljeutvinning

Hamidreza Nasiri   

Hamidreza Nasiri disputerer torsdag 30. juni for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

“Enzymes for Enhanced Oil Recovery”

Oljeproduksjon blir vanligvis inndelt i tre faser: primær, sekundær og tertiær produksjon. I primærproduksjonen, den første fasen, strømmer oljen til overflaten på grunn av det naturlige trykket i et reservoar. Sekundærproduksjonen, den andre fasen i operasjonene, implementeres vanligvis etter at den primære produksjonen er avsluttet. Vanninjisering, der det blir brukt sjøvann, har vært den vanligste injiseringsteknikken i reservoarene i Nordsjøen i den andre fasen. Men vanninjisering gir vanligvis ikke en god nok utvinning. Derfor forsker man på såkalte EOR-metoder (Enhanced Oil Recovery), den tredje fasen i produksjonsprosessen. Hensikten er å øke oljeproduksjonen fra uttømte oljereservoarer ved å injisere materiale som vanligvis ikke finnes i reservoaret, for eksempel kjemisk og biokjemisk materiale.

Forskningen som presenteres i denne avhandlingen omfatter bruk av enzymer som en EOR-metode for å kunne gi en bedre utvinning av oljen. Den viktigste motivasjonen for dette arbeidet er å undersøke potensialet og anvendeligheten til denne metoden i tillegg til å forstå hvilke mekanismer disse molekylene bidrar med for å gi økt oljeutvinning gjennom en mekanistisk studie av enzymenes virkning på interaksjoner mellom olje, salt og faste stoffer. Avhandlingen består av to hoveddeler. I den første delen presenteres en diskusjon av den/de underliggende mekanismene ved enzym-vann-injeksjon basert på eksperimentelle undersøkelser av effekten av enzym-vann-oppløsninger på forskjellige interaksjoner mellom olje og vann og olje, vann og faste stoffer. I den andre delen beskrives eksperimenter som er gjennomført ved injeksjon i kjerneplugger av forskjellige enzym-oppløsninger (tilsatt injeksjon vann), og også kombinerte surfuktant-enzym-oppløsninger, for å redusere mengden gjenværende olje etter konvensjonell vanninjisering.

Personalia:
Hamidreza Nasiri er født september 1978 i Tehran, Iran. Han oppnådde bachelorgrad som gruveingeniør i 2002 ved Universitetet i Tehran. I 2007 tok han mastergrad i Petroleumsteknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hamidreza Nasiri har jobbet som reservoaringeniør ved det nasjonale olje- og gasselskapet i Iran fra 2005 til 2007. I 2007 startet han på et 3-årig doktorgradsstudium ved Senter for Integrert petroleumsforskning (CIPR), Universitetet i Bergen. Siden september 2010 har han jobbet som rådgiver innen reservoarteknologi ved Petoro AS.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.06.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: “Enzymes in Bioremediation”
Sted: Kjemisk institutt

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.06.2011, kl. 10.30, Realfagsbygget, auditorium 5

Kontaktpersoner:
Hamidreza Nasiri, 98879379, epost: hamid.nasiri@petoro.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side