Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tragedie som en afrikansk estetikk

Risley Kavu Ngala   

Risley Kavu Ngala disputerer fredag 16. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Tragedic Responses: Poetics of Crisis in Wole Soyinka, Ola Rotimi and Welcome Msomi».

Avhandlingen er en studie av tragedien som en type afrikansk, litterær og kulturell respons innen en global manifestasjon av slike responser. Avhandlingen utforsker hvordan afrikanske rituelle tragedier av Wole Soyinka, Ola Rotimi og Welcome Msomi er tilsvar, som «transmedierer» en rekke kulturelle og historiske fenomener innen tragiske drama fra de klassiske tragediene i den europeiske antikken, den tidlig moderne renessansetragedien, og «tragediske» ærbødighetsritualer i Joruba- og Zulu-kulturene.

Tragedien som dramatisk sjanger har blitt sett på av mange som en iboende europeisk kunstart og tradisjon. Gjennom kartleggingen av «tragediske» ritualer, formulering av nye teorier og analyse av dramatiske tekster, forsøker avhandlingen å illustrere hvordan tragiske ideer deles av forskjellige mennesker, og ikke nødvendigvis er av europeisk opprinnelse. Som en kulturaktivitet opptrer tragedien på denne måten som en markør for en felles menneskelighet.

Avhandlingen konkluderer med at tragedien viser hvordan kultur i seg selv er et terreng av samløp, paralleller, affiniteter og tilknytninger. På denne måten foreslår avhandlingen en tenkemåte i forhold til andre globaliserte sammenhenger. En annen konklusjon er at prekoloniale afrikanske «tragediske» ideer om drama, teater, filosofi og ontologi forblir nyttige i vår tid. Av særlig betydning for kontemporær bruk av disse afrikanske ideene, er måten fiksjon i teater kan brukes som en metafor for å etablere ikke bare en analogisk virkelighet, men en type virkelighet som både reflekterer og reflekterer over hverdagen.

Sett som en afrikansk estetikk er tragedien med på å bidra til forståelse av viktige spørsmål med global betydning, tverrkulturell forståelse, og tilskueranliggende (spectatorship) i teateret, etikk, og teater som litteratur og ideologi.

Personalia:
R. Kavu Ngala er født og oppvokst i Mombasa, Kenya. Han har mastergrad i engelsk fra Universitetet i Bergen. Fra 2009 til 2011 har han undervist i engelsk ved Høgskolen i Finnmark. I januar 2012 går han over i ny stilling som førsteamanuensis i engelsk ved Høgskolen i Telemark.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.12.2011, kl. 16.00. Oppgitt emne: The Persistence of Tragedy
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.12.2011, kl. 12.00, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Risley Kavu Ngala, epost: Rkavu@hotmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side