Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tid og sted hos den kamerunske forfatteren Mongo Beti

Lin Bernard Nka   

Lin Bernard Nka disputerer 6. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"La Corrélation temps-espace dans l’oeuvre romanesque de Mongo Beti. Parcours chronotopiques de Ville cruelle, Perpétue et Branle-bas en noir et blanc."

Lins avhandling er en studie av Bakhtins kronotop (“tid-sted”) i romanene til den kamerunesiske forfatteren Mongo Beti. Betis tekster har gjennom nesten et halvt århundre avslørt de ugjerningene som kolonialismen og neo-kolonialismen har ført med seg i Afrika. Mer presist er avhandlingen en lesning av indikasjonene på tid og sted i et utvalg av tekster som inkluderer Ville cruelle, Betis første roman som ble skrevet under kolonitiden, Perpétue et l’habitude du malheur, en roman om de mørke tidene uavhengighetstidens diktaturer førte med seg og Branle-bas en noir et blanc, hans siste roman, som ble publisert i globaliseringens tidsalder. I et forsøk på å vise kronotopens store forklaringsmessige potensial som vitenskapelig redskap, gjør analysen og tolkningene det mulig å avsløre, i Mongo Betis romaner, spesielle kronotopiske dimensjoner som beriker de som allerede har blitt utviklet av Bakhtin. Det blir poengtert at kronotopen ikke er en preskriptiv teori, men et føyelig konsept som er under stadig utvikling og lar seg konstruere ut fra indikasjonene i det tekstutvalget som blir studert. Hver av romanene er bygget opp rundt dominante tid-sted sekvenser som avdekker hovedpersonenes eksistensielle ferd mot en uviss skjebne samtidig som de passer inn i den store, forenende kronotopen.

Personalia:
Lin Bernard Nka er fra Kamerun og har vært kvotestudent på doktorgradsprogrammet ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.12.2011, kl. 16. Oppgitt emne: Chronotope et poétique des textes
Sted: Aud. B, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.12.2011, kl. 9.30, Aud. B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Lin Bernard Nka,, epost: Lin.Nka@if.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side