Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Angstbehandling på internett

Tine Nordgreen   

Tine Nordgreen disputerer tirsdag 8. november for ph.d.-graden ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Internet-based self-help for social anxiety disorder and panic disorder – factors associated with effect and use of self-help”

En av fire får en angstlidelse i løpet av livet. Det er nå utviklet behandlingstilbud for angstlidelser som er tilgjengelig på internett. Behandlingen er bygd opp av ukentlige moduler som forklarer hva angst er og beskriver hvordan man planlegger og gjennomfører øvelser som er effektive for behandling av angst. Behandlingen varer fra 6-10 uker og pasientene blir undersøkt av psykolog før de begynner med behandlingen. Pasienten mottar veiledning fra behandler gjennom en kort ukentlig kontakt på telefon eller epost. Forskning viser at veiledet angstbehandling på internett er en effektiv behandling, og dette er nå en del av det ordinære behandlingstilbudet for angstlidelser i Sverige og England.

Avhandlingen inkluderer den første studien i Norge av angstbehandling på internett. Den viser positive resultater for en gruppe pasienter med panikklidelse der tre av fire var fornøyde med behandlingseffekten. For panikklidelse hadde pasienter med høyere alder og kortere varighet av symptomer mest behandlingseffekt. Pasienter med sosial angst som hadde mindre symptomer før behandling hadde større sjanse for å være diagnosefri etter behandlingen. Forekomst av depresjonssymptomer hadde ingen innvirkning på effekten av handlingen. Videre fant vi at pasienter som hadde mer tiltro til behandlingen hadde bedre behandlingseffekt.

Av psykologer i Norge er det kun 2 % som har tilbudt behandling på internett til sine pasienter. Psykologer er usikre på om denne behandlingsformen er virksom, og ønsker opplæring og veiledning før de prøver ut angstbehandling på internett.

Samlet sett gir avhandlingen støtte for at behandling på internett kan øke tilgangen til effektiv behandling av angstlidelser i Norge, men at det er behov for tiltak som øker pasienters og fagfolks kunnskap og tilgang til disse behandlingsmetodene.

Personalia:
Tine Nordgreen er født i 1970. Hun er utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Bergen i 1999 og spesialist i klinisk voksenpsykologi siden 2010. Fra 2007 har hun arbeidet med doktorgraden i prosjektet “Kartlegging og behandling – angst hos barn og voksne”, som er finansiert av Regionalt forskningsnettverk for angstlidelser, Haukeland Universitetssykehus og Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hovedveileder for avhandlingen er professor Odd E. Havik.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.11.2011, kl. 9:15. Oppgitt emne: "Who benefits from self-help for the most common mental health problems? What are the mechanisms of change thought to be involved?"
Sted: Christiesgate 12, Auditorium 130, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.11.2011, kl. 10.30, Christiesgate 12, Auditorium 130, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Tine Nordgreen, tlf 55 58 88 65, epost: tine.nordgreen@psykp.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side