Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Biologien bak forstadier til livmorhalskreft

Irene Tveiterås Øvestad   

Irene Tveiterås Øvestad disputerer fredag 30.september 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Evaluation of methods for the detection of persistent and regressive CIN2-3 lesions”

Undersøkelser har vist at opptil 40 % av forstadier til livmorhalskreft kan forsvinne spontant uten behandling. Målet for doktorgradsarbeidet har vært å utvikle en metode som kan identifisere og forutsi disse forstadier av livmorhalskreft som forsvinner spontant.

Ved å avklare den lokale immunreaksjonen i vevsprøver fra kvinner med forstadier til livmorhalskreft, i tillegg til antall pRb- og p53-positive celler, kan man eventuelt unngå behandling av tilfeller som forsvinner spontant. Ingen av HPV-metodene som er sammenlignet kunne påvise dette. Resultatene kan imidlertid ha betydning for beslutninger som blir tatt i forhold til masseundersøkelsen for livmorhalskreft og HPV-testing som hvert år gjennomføres på ca. 270.000 kvinner i Norge.

Årsaken til livmorhalskreft er infeksjon med seksuelt overførbare høy-risiko typer av Humant Papilloma Virus (HPV). I den norske masseundersøkelsen mot livmorhalskreft oppdages hvert år 25 000 tilfeller med unormale celler og ca. 3000 kvinner med forstadier (Cervikal Intraepitelial Neoplasi, CIN2 og 3) til livmorhalskreft blir kirurgisk behandlet. Inngrepet medfører en økt risiko for spontanaborter og for tidlige fødsler i senere svangerskap.

I tillegg til å undersøke hvilken betydning valg av DNA-isoleringsmetode har for utfallet av en HPV-test, er det også utført en sammenligning av 4 forskjellige metoder for HPV-testing. Disse varierer mht. hvor mange typer høy-risiko HPV de kan påvise. Studien viser at sensitiviteten og spesifisiteten for å kunne påvise forstadier til livmorhalskreft er forskjellig for de ulike testene. I den norske masseundersøkelsen mot livmorhalskreft er HPV-testing et viktig supplement til cytologi undersøkelsen. Valg av HPV-test bør derfor ta hensyn til disse forskjellene. Det er også undersøkt hvilke forskjellige typer og antallet betennelsesceller, i tillegg til antallet pRb og p53 positive celler, som ble påvist i vevsprøver fra forstadier som gikk spontant tilbake av seg selv, sammenlignet med de som ikke gikk tilbake.

Personalia:
Irene Tveiterås Øvestad er født i Bergen og utdannet bioingeniør ved Laboratorieskolen, Universitetsklinikken Haukeland sykehus i 1977. I 2005 tok hun masterutdannelse i Natur-, helse- og miljøvern ved Høgskolen i Telemark, fordypning molekylær patologi. Hun har vært ansatt ved Stavanger Universitetssjukehus siden 1982 og fra 2005 som molekylærbiolog ved Avd. for Patologi. Veiledere for avhandlingen har vært professor Jan Baak og dr. Emiel Janssen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
30.09.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: " Screening for cervical neoplasia - now and in the future"
Sted: Stavanger Universitetssjukehus, Auditorium 2. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.09.2011, kl. 10.30, Stavanger Universitetssjukehus, Auditorium 2. etg.

Kontaktpersoner:
Irene Tveiterås Øvestad , epost: Irene.Ovestad@gades.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side