Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Automatisert analyse av sanntidsdata fra olje- og gassbrønner

Stig Olsen   

Stig Olsen disputerer torsdag 30. juni for ph.d. -graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

“On Automatic Data Processing and Well-Test Analysis in Real-time Reservoir Management Applications”

Bruk av trykk- og ratemålere for kontinuerlige målinger i olje- og gassbrønner blir stadig mer vanlig. Dette gir bedre og flere målinger i sanntid som kan analyseres for å optimalisere utvinningen av olje og gass. En analyse som kan gi verdifull informasjon om olje og gass utvinningen er transient analyse. I transient analyse analyseres trykkoppbygningen i en brønn når den stenges inn og parametre som beskriver strømningen av olje og gass i reservoaret estimeres. Det er imidlertid svært tidkrevende å skulle behandle og analysere sanntidsdata og resultatet er ofte at kun en begrenset mengde av de tilgjengelige dataene blir analysert. Det er derfor ønskelig med mer effektive metoder for å analysere sanntidsdata fra olje og gass brønner.

Olsen automatiserte transientanalysen for å kunne hente ut den informasjonen som ligger i sanntidsdataene på en effektiv og arbeidsbesparende måte. Analysen må initialiseres med brønn- og reservoarspesifikke data, men når dette er gjort kan analysen utføres automatisk hver gang brønnen stenges inn. For hver innstengning blir parametre som beskriver strømningen av olje og gass i reservoaret estimert. Ved gjentatte innstengninger vil det da fremkomme tidsserier av estimerte parametre. Et av målene med den automatiserte transientanalysen er å kunne oppdage eventuelle endringer i disse tidsseriene slik at fokuset til ingeniørene kan rettes mot de analyseresultatene som avviker fra normalen.

Som en del av dette arbeidet ble det også nødvendig å utvikle ett automatisert datafilter til støyfjerning og datakompresjon. Filteret er designet slik at det kontinuerlig filtrerer data med metoder som er optimalisert for bruk på typiske trykk- og rate-signal målt i olje- og gassbrønner.

I avhandlingen viser Olsen eksempler på bruk av automatisert datafiltrering og automatisert transientanalyse med både syntetiske data og reelle data fra et felt i Nordsjøen.

Personalia:
Stig Olsen (f. 1977) er født og oppvokst i Bergen. Han tok sin cand.scient eksamen i fysikk ved Universitetet i Bergen i 2002. Doktorgradsarbeidet ble utført mens han jobbet ved Institutt for Fysikk og Teknologi ved Universitetet i Bergen og i Epsis AS. Arbeidet ble støttet av Norges Forskningsråd via PETROMAKS. Han jobber nå i Statoil. Veiledere har vært Jan-Erik Nordtvedt i Epsis AS og Kristoffer Kolltveit ved UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.05.2011, kl. 10.15. Oppgitt emne: ”Gass i skiferleire – ressurser og utvinning”
Sted: Institutt for Fysikk og Teknologi, Allégaten 55, rom 546

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.06.2011, kl. 9.15, Auditorium 2 i Realfagsbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Stig Olsen, tlf : 47 61 25 47, epost: stolse@statoil.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side