Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

En ny type bakterier på torsk

Karl Fredrik Ottem   

Karl Fredrik Ottem disputerer tirsdag 25.oktober for dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Francisella noatunensis – Taxonomy and ecology”.

Bakterielle sykdommer var tidligere en betydelig utfordring i norsk akvakultur og i Atlantisk laks før man tok i bruk vaksiner. Etter suksesshistorien med laks har det i ettertid vært satset på flere arter i norsk akvakultur blant annet torsk. En stor utfordring når man begynner med en ny art i oppdrett er at man ikke alltid kjenner til sykdommer eller patogen som kan komme til å dukke opp. En slik sykdom på torsk ble for første gang beskrevet i Rogaland og Hordaland i 2004 og 2005 i forbindelse med infeksjoner med en hittil ukjent intracellulær bakterie i slekten Francisella.

Bakterier i slekten Francisella er allerede kjent fra sykdom i dyr og mennesker hvor den kanskje mest kjente er F. tularensis (harepestbakterien). De fleste aspektene med den nye Francisella bakterien fra torsk, og sykdommen den førte til, var ukjent på tidspunktet den ble oppdaget. Det viste seg imidlertid at liknende bakterier hadde vært funnet i fisk i andre deler av verden både i Asia og Amerika og med liknende sykdomstegn. I sitt doktorgradsarbeid har Karl Fredrik Ottem jobbet med karakterisering av Francisella-bakterier isolert fra fisk og beskrevet de som en ny art i slekten Francisella, bakterien Francisella noatunensis bestående av to underarter F. noatunensis ssp. noatunensis på torsk, og F. noatunensis ssp. orientalis fra fisk i Asia. Videre viste deler av arbeidet at bakterien er til stede på villfisk langs norskekysten på sørvest og vestlandet, samt at bakterien er å finne på oppdrettstorsk i flere av områdene med oppdrett av torsk i Norge.

Personalia:
Karl Fredrik Ottem (f.1980) er fra Norge, og jobber som fiskehelsesjef i Mainstream Norway AS. Tidligere jobbet han i fiskesykdomsgruppen ved Institutt for Biologi, Universitet i Bergen, hvor han er utdannet som Fiskhelsebiolog. Arbeidet som har resultert i doktorgraden ble utført hos Are Nylund ved Fiskesykdomsgruppen, Institutt for Biologi i perioden 2006-2009.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.10.2011, kl. 13.15. Oppgitt emne: Bacteriophage therapy - has it a potential role in aquaculture?
Kl. 14.15. Selvalgt emne: Parvicapsula pseudobranchicola - Classification and ecology.
Sted: Seminarrom K1, 1. etasje Biobyggene., Thormøhlens gt. 53 A

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.10.2011, kl. 14.15, Auditorium 3, Realfagsbygget.

Kontaktpersoner:
Karl Fredrik Ottem, epost: karl.ottem@mainstream.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side