Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Farlig kombinasjon av tuberkulose og HIV

Sharad Pathak   

Sharad Pathak disputerer onsdag 1. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

” HIV-1 and mycobacterial co-infection of monocytoid cells”.

Tuberkulose og HIV/AIDS er globale helseproblem som rammer mennesker i fattige deler av verden særlig hardt, da både forekomsten av sykdommene er høy og tilgangen til optimal behandling er begrenset. Samtidig infeksjon med tuberkulosebakterier og HIV er spesielt farlig, og uten adekvat behandling vil de fleste dø innen kort tid. For å finne nye og bedre behandlingsmetoder for slike pasienter må vi også vite mer om hva som skjer i kroppen ved samtidig infeksjon med tuberkulose og HIV.

I doktorgradsarbeidet sitt har Sharad Pathak sett nærmere på samspillet mellom HIV og tuberkulosebakterier ved samtidig infeksjon i noen av kroppens immunceller, såkalte makrofager. Kroppens immunsystem består av et generelt og uspesifikt forsvar (medfødt immunitet) og et mer skreddersydd forsvar rettet mot spesifikke sykdomsorganismer (ervervet immunitet).

Makrofager er spesielt viktige celler i det medfødte immunforsvar og er blant de første som forsvarer kroppen mot bakterier og virus. Forskningsarbeidet viser at tuberkulosebakterier vokser mye bedre i makrofager når de også er infisert med HIV, samtidig som mengden av HIV øker i makrofager som er infisert med tuberkulose. Både tuberkulosebakterier og HIV synes derfor å gjensidig fremme hverandres vekst i makrofager, og samtidig infeksjon synes å være særs uheldig for makrofagers evne til å bekjempe sykdom. Pathak har også undersøkt samspillet mellom HIV og andre mindre farlige mykobakterier enn tuberkulose og funnet at HIV også fremmer veksten av disse.

I avhandlingen har det vært et spesielt fokus på hvordan HIV påvirker makrofager og hvorfor de blir mer mottagelige for bakterieinfeksjon. Pathak har sammenlignet proteinmønsteret til makrofager med og uten HIV-infeksjon, og funnet at HIV nedsetter makrofagers evne til å gjenkjenne bakterier som uønskede inntrengere. Det at HIV forårsaker et gradvis økende henfall i kroppens ervervede immunforsvar er kjent fra før. Resultatene til Pathak tyder imidlertid på at HIV-infeksjon også nedsetter kroppens medfødte immunforsvar mot bakterier.

Personalia:
Sharad Pathak er født i 1976 og er oppvokst i Oslo. Han tok sin cand.med. ved Universitetet i Bergen i 2001. I perioden 2005-2011 har Pathak vært stipendiat ved Gades institutt, under veiledning av professor Birgitta Åsjø. Stillingen har vært finansiert av Helse Vest.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
31.05.2011, kl. 14:15. Oppgitt emne: “The immune response to intracellular human infections”.
Sted: Aud. 4, Bygg for biologiske basalfag

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.06.2011, kl. 13:00, Aud. 4, Bygg for biologiske basalfag

Kontaktpersoner:
Sharad Pathak, tlf 41242701, epost: sharad.pathak@gades.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side