Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Parallelle beregninger

Md. Mostofa Ali Patwary   

Md. Mostofa Ali Patwary disputerer fredag 26. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Parallel Graph Algorithms for Combinatorial Scientific Computing”

Fra tidlig på 1970-tallet frem til rundt 2003 ble hastigheten til nye datamaskiner doblet omtrent hvert annet år. Dette gjorde at man kunne foreta stadig større og mer komplekse beregninger. Men blant annet på grunn av økt varmeutvikling stoppet denne utviklingen etter hvert opp. Det som nå skjedde var at man istedenfor raskere datamaskiner, fikk stadig flere prosesseringsenheter (CPU-er) i hver datamaskin. Denne trenden har holdt seg frem til i dag og nå dobler antall CPU-er i nye datamaskiner seg omtrent hvert annet år. Konsekvensene av denne utviklingen ser man i dag igjen i alt fra mobiltelefoner til superdatamaskiner. Men for å omsette flere CPU-er til økt ytelse, kreves det imidlertid at dataprogrammene blir omarbeidet for å kunne utnytte de tilgjengelige ressursene.

I avhandlingen tar Patwary for seg optimering og parallellisering av flere grunnleggende fremgangsmåter (algoritmer) som ofte brukes som byggesteiner i større dataprogram. Et eksempel er det såkalte «matching» problemet, der man ønsker å pare sammen flest mulig ressurser med forbrukere under visse betingelser.

Personalia:
Md. Mostofa Ali Patwary er født i 1980 i Kurigram, Bangladesh. Han har sin utdannelse fra Department of Computer Science and Engineering (CSE) ved Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET). Siden 2008 har han vært tilsatt som stipendiat ved Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen, for å arbeide med avhandlingen sin.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.03.2011, kl. 10.15. Oppgitt emne: ”Graph Algorithms on the Cray MTA and XMT Computers”
Sted: Store Auditorium, 2. etasje, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.08.2011, kl. 12.15, Store Auditorium, 2. etasje, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55

Kontaktpersoner:


Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side