Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Betennelsesmarkører for risikovurdering av hjertepasienter

Eva Ringdal Pedersen   

Eva Ringdal Pedersen disputerer fredag 03.06.2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Biomarkers of inflammation and vascular calcification in risk assessment of patients with stable angina pectoris”.

Hjerte- og karsykdom er en felles benevnelse på tilstander forårsaket av forkalkning i blodårene (aterosklerose). Samlet forårsaker hjerte- og karsykdom ca 40 prosent av alle dødsfall i Norge og utgjør den hyppigste dødsårsaken etter 70 års alder. I blodårer som er rammet av aterosklerose er det en aktiv betennelsesprosess som spiller en avgjørende rolle i sykdomsutviklingen. Ved stabil angina pectoris medfører sykdommen at hjertets kransårer blir forsnevret og forkalket. Hjertet kan dermed få utilstrekkelig tilførsel av blod og surstoff ved fysisk aktivitet eller psykisk stress, slik at pasienten får brystsmerter.

Avhandlingen vurderer nytteverdien av å måle ulike markører på betennelse og forkalkning i blod- eller urinprøver, for å vurdere risikoen for fremtidig hjerteinfarkt eller død hos pasienter med stabil angina pectoris. Dette ble studert blant i overkant av 3000 pasienter som gjennomgikk hjerteutredning med røntgenfilming av hjertets kransårer (hjertekateterisering) ved Haukeland Universitetssykehus i perioden 2000-2004. Opplysninger om senere hjerteinfarkt eller død ut år 2006 ble innhentet ved kopling mot Hjerte-, kar- og slagregisteret i Helseregion Vest og Statistisk Sentralbyrå. Avhandlingen viser at nivået av betennelsesmarkøren neopterin i blodet var noe høyere, mens kynurenin i urinen var vesentlig forhøyet, hos pasienter som senere ble rammet av akutt hjerteinfarkt eller død. Spesielt måling av kynurenin-nivået i urin, kan vise seg å bli av verdi i fremtidig diagnostikk og risikovurdering av hjertepasienter.

Personalia:
Eva Ringdal Pedersen er født og oppvokst i Ålesund. Hun er utdannet lege fra Universitetet i Bergen (2000). Etter turnustjenesten har hun jobbet ved Haukeland universitetssykehus og Ålesund sykehus. I perioden 2007-2010 var hun stipendiat tilknyttet Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen. Hun arbeider nå ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.06.2011, kl. 09:15. Oppgitt emne: “Inflammatory markers in atherosclerosis and arterial thrombosis – bystanders, villains or heroes?”
Sted: Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.06.2011, kl. 11:00, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag

Kontaktpersoner:
Eva Ringdal Pedersen, tlf. 95 88 56 82, epost: eva.kristine.ringdal.pedersen@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side