Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Lavtrykk viktige for å drive varmt vann til nære havområder

Kristin Richter   

Kristin Richter disputerer tirsdag 23. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Influence of the atmosphere on North Atlantic - Nordic Seas ocean circulation"

Innstrømningen av varmt og salt vann fra Nordatlanteren til De nordiske hav er svært viktig for det marine klimaet og økosystemet, og dermed også for levekårene langs norskekysten. Innstrømningen bidrar til de høye temperaturene i området og er også viktig leverandør av næringsstoff (gjødsel) til det marine økosystemet.

Richter har i løpet av doktorgradsarbeidet jobbet med prosessene som driver variasjonene i transporten av varmt og salt vann nordover over Grønland-Skottland ryggen og videre langs Norskekysten.

I avhandlingen beskriver Richter hvordan lavtrykksystemer fører til økt innstrømning med Shetlandsstrømmen øst for Færøyene, mens transporten med Færøystrømmen mellom Island og Færøyene blir noe redusert. Det blir vist at en stor del av variasjonene om vinteren kan forklares med skiftende lavtrykkaktivitet fra år til år. Vindfeltet tilknyttet lavtrykk påvirker havnivået som igjen driver strømmen inn til De nordiske hav. Med hjelp av målinger av havnivå fra satellitter og landbaserte stasjoner er det dermed mulig å estimere en stor del av variasjonene i transporten til De nordiske hav og langs kysten, også tilbake i tid.

I tillegg presenterer Richter strømmens temperatur og saltholdighet utenfor Norskekysten gjennom 30 år og demonstrerer at vekselvirkning mellom hav og atmosfære sør for Grønland-Skottland ryggen er ansvarlig for endringer i vannmassens egenskaper, mens posisjon på strømmen er drevet av mer lokale prosesser.

Personalia:
Kristin Richter er født i 1981 og oppvokst i Oebisfelde i Tyskland. Hun studerte fysikk ved Universitetet i Potsdam, tok mastergraden i fysisk oseanografi ved Universitetet i Bergen i 2005 og har siden 2006 vært ansatt som universitetsstipendiat ved Geofysisk Institutt. Veiledere har vært Tore Furevik, Kjell Arild Orvik og Sönke Maus tilhørende Geofysisk Institutt og Anne-Britt Sandø, ansatt på Havforskningsinstituttet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.06.2011, kl. 11.15. Oppgitt emne: "Wind-driven ocean circulations - from the subtropical gyres to the polar oceans."
Sted: Auditoriet i østfløyen, Geofysisk Institutt, Allégaten 70

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.08.2011, kl. 10.15, Auditoriet i østfløyen, Geofysisk Institutt, Allégaten 70

Kontaktpersoner:
Kristin Richter tlf.: 55583708, epost: Kristin.Richter@uni.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side