Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Proteinet Axl – en viktig regulator i spredning av brystkreft

Christine Gerdrum Rines   

Christine Gjerdrum Rines disputerer fredag 17.06.2011 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Studies on the role of Axl receptor tyrosine kinase in breast cancer”.

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge. Med ca 2700 nye tilfeller i året, utgjør dette en stor medisinsk utfordring. I tillegg er brystkreft er den tredje mest dødelige kreftformen blant kvinner. Bare lunge- og tarmkreft tar flere liv. Den hyppigste dødsårsaken blant brystkreftpasienter er spredning av brystkreftceller til vitale organer (metastase). Det finnes per i dag ingen gode medisiner som spesifikt dreper celler som har spredt seg i kroppen.

For å utvikle nye og bedre kreftmedisiner er det viktig å studere de molekylære mekanismene som ligger til grunn for spredning. Slike studier har vist at metastaserende celler har gått gjennom en såkalt epitelial-til-mesenkymal transisjon (EMT) som gir dem mulighet til å bryte løs fra tumoren og dermed øke spredningen. Disse metastaserende kreftcellene får også stamcelle-lignende egenskaper som gjør dem mer resistente mot kjemoterapi.

Resultatene i avhandlingen viser at brystkreftceller som gjennomgår EMT får oppregulert proteinet Axl, et protein som normalt ikke finnes i brystvev. Videre er det vist at brystkreftpasienter med høyt Axl nivå i kreftcellene har dårligere overlevelse enn pasienter med lavt Axl nivå. I tillegg viser avhandlingen at hemming av Axl proteinet hindrer spredning av kreftceller i musemodeller.

Disse funnene er svært viktige da de gir mulighet til å utvikle nye medisiner som kan hemme Axl proteinet og dermed hindre utviklingen av metastaser hos brystkreftpasienter.

Avhandlingen er basert på 3 studier, hvorav 2 er publisert i internasjonalt anerkjente tidskrifter. Det siste studiet er presentert som et manuskript.

Personalia:
Christine Gjerdrum Rines (f. 1972) er oppvokst i Moss. Hun er utdannet Cand.Scient. i Bioteknologi fra Universitetet i Bergen i 1999. Etter dette har hun bl.a. jobbet 3½ år som forsker i firmaet UniTargetingResearch AS i Bergen. Hun har vært stipendiat ved institutt for Biomedisin siden 2005, under hovedveiledning av professor James B. Lorens. Deler av doktorgradsarbeidet ble utført under forskningsopphold på Genomics Institute of the Novartis Research Foundation (GNF) i San Diego, California, USA og på kreftsenteret City of Hope i Duarte, California, USA.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.06.2011, kl. 14.15. Oppgitt emne: ”microRNAs, Epithelial-to-Mesenchymal Transition and Breast Cancer”
Sted: Aud 2, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.06.2011, kl. 09.15, Aud 4, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jones Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Christine Gjerdrum Rines, tlf 93285524, epost: christine.gjerdrum@biomed.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side