Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Modellbasert programvareutvikling

Alessandro Rossini   

Alessandro Rossini disputerer onsdag den 07.12.2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Diagram Predicate Framework meets Model Versioning and Deep Metamodelling".

De siste tiårene har man sett en enorm spredning av informasjonsteknologi i folks hverdag. Datamaskiner, mobiltelefoner og til og med musikkspillere kan i dag kobles trådløst til Internett og gjør mennesker i stand til å surfe på nettet, skrive e-post, koble seg til sosiale nettverk osv. I dette scenarioet har kompleksiteten i ulik programvare økt betydelig, og dette fører til at gamle programmeringsteknikker motvirker utviklingen av moderne programvare. På samme måte som sivilingeniørfag ble introdusert i byggebransjen for flere århundrer siden, har dataingeniørfag gradvis blitt introdusert i programvareutvikling de siste tiårene for å takle denne økende kompleksiteten.

Modellering av programvare er en av de viktigste oppgavene for dataingeniørfag og kan være bestemmende for suksess eller fiasko for et helt prosjekt. Modelleringen består i å spesifisere abstrakte modeller av en programvare ved hjelp av skjematiske teknikker. På samme måte som modeller av en bro brukes som grunnlag for anleggsarbeiderne som faktisk bygger broen, brukes modeller av en programvare til å automatisere arbeidet til programmererne som implementerer programvaren.

I denne avhandlingen har kandidaten tatt for seg to utfordringer i modellering av programvare. Den første utfordringen oppstår når grupper av utviklere spesifiserer modeller fra ulike områder og samhandler med hverandre i et nettverk. Teknikkene fremsatt i denne avhandlingen vil lette utviklernes tilgang til og endring av delte modeller samtidig. Den andre utfordringen handler om spesifisering av modeller av samme programvare på ulike abstraksjonsnivåer. Teknikkene fremsatt i denne avhandlingen vil tilby utviklerne en kompakt metode for angivelse av slike abstraksjonsnivåer i modellene. Arbeidet er basert på Diagram Predicate Framework som kombinerer skjematisk modellering med formelle metoder. Utfallet av denne avhandlingen åpner for metoder hvor produktiviteten og kvaliteten på programvareutvikling kan forbedres

Personalia:
Alessandro Rossini er født i 1980 i San Benedetto del Tronto, Italia. Han tok mastergraden i informatikk i januar 2007 ved Universitetet i L'Aquila, Italia. Han har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen siden januar 2008.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.11.2011, kl. 14.30. Oppgitt emne: «Bidirectional Model Transformations»
Sted: Grupperom 2143, Datablokk, Høyteknologisenteret i Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.12.2011, kl. 13.00, Store auditorium, 2. etasje, Datablokk, Høyteknologisenteret i Bergen

Kontaktpersoner:
Alessandro Rossini, epost: me[ætt]alessandrorossini.org

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side