Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Muslimske fjernsynspredikanter i Egypt

John Erik Sætren   
John Erik Sætren disputerer fredag 17.06.2011 for Ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Two Narratives of Islamic Revival – Television Preaching in Egypt”.

De siste ti årene har man sett en oppblomstring av islamsk religiøsitet på satellitt-TV. Islamsk vekkelse, nye medier og økonomisk liberalisering har sammen skapt en ny form for islamsk forkynnelse i form av TV-programmer. Satellitt-TV har skapt nye rom for karismatiske aktører fra et mangfold retninger innenfor islam. I Egypt er denne nye bølgen av predikanter en medvirkende faktor til den religiøse og politiske vekkelsen i den arabiske og muslimske verden i dag.

Avhandlingen tar utgangspunkt i diskursteori og analyserer mangfoldet av predikanter som konkurrerer om seernes oppmerksomhet. Hovedfokuset i avhandlingen er TV-seriene som ble sendt under Ramadan i 2008 til to av de mest populære predikantene i den arabiske verden, Amr Khaled og Muhammad Hassaan. Gjennom fortellinger fra Koranen og hadithsamlingene, formulerer predikantene på kløktig vis idealer for moralsk reform og kritikk mot autoritære statsledere, korrupsjon, nepotisme og sosial urett. De to predikantene representerer to ulike typer forkynning, og henvender seg til ulike seergrupper.

Ifølge Hassaan finnes det bare én korrekt versjon av islam, modellert på samfunnet slik det var da Profeten levde. Han omtaler den som det rene, ekte og uforanderlige islam, og oppfordrer muslimer til å følge de moralske eksemplene til Profeten og hans følgesvenner. Bare slik kan samfunnet og ummaen reformeres. Hassaans doktrine innebærer en avvisende holdning overfor andre muslimske retninger, religioner og sivilisasjoner. Khaled, på sin side, ønsker samfunnsendring her og nå. Ungdom må konfrontere urettferdige herskere, men uten å utøve vold. Samtidig må de være klare til å gi sine liv for å skape endring. Khaled fokuserer på dialog med og respekt for andre kulturer, men også på viktigheten av å ta vare på muslimsk identitet.

Avhandlingen illustrerer hvordan predikantene formulerer budskapene sine på ulike vis gjennom tale, bilde og musikk. Slik forsøker predikantene å forme to ulike typer muslimske identiteter.

Personalia:
John Erik Sætren er 32 år gammel og er født og oppvokst i Måløy. Han fullførte cand.mag. med fordypning i religionsvitenskap og fransk i 2002 og bachelor i midtøstenkunnskap i 2005. I 2006 tok han mastergraden i arabisk og har siden vært stipendiat 2007-10 og undervist i arabisk språk ved Seksjon for arabisk, Institutt for fremmedspråk, UiB. Som del av studier og arbeid har Sætren bodd i Kairo i tre av de siste seks årene.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.06.2011, kl. 16.00. Oppgitt emne: "Egyptian Islam and the ‘Spring Revolution’ of 2011"
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.06.2011, kl. 10.00, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
John Erik Sætren, 55583208, epost: john.satren@if.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA.For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side