Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fra enkle molekyler til nye og store forbindelser

Sengee Myagmarsuren   

Myagmarsuren Sengee disputerer fredag 17. juni 2011 ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

"Synthesis and reactivity of some functionalized alkynes".

Alkyner er organiske forbindelser som inneholder minst en karbon-karbon trippelbinding. Det er relativt få alkyner i naturen, men de spiller en viktig rolle i organisk syntese og da spesielt for å lage biologisk aktive forbindelser og legemidler.

I avhandlingen har Sengee beskrevet metoder for framstilling av alkyner som inneholder forskjellige reaktive sentre. De kjemiske egenskapene til disse alkynene har så blitt studert. Dette har resultert i utvikling av flere nye syntesemetoder og disse metodene har blitt brukt for å lage et stort utvalg av interessante kjemiske forbindelser. Flere av disse forbindelsene kan vise seg a være nyttige utgangstoffer for framstilling av potensielle legemidler.

Personalia:
Myagmarsuren Sengee ble født i 1976 og er oppvokst i Ulaanbaatar, Mongolia. Han tok mastergraden i naturproduktkjemi ved The National University of Mongolia i 1999. I perioden 1999-2006 arbeidet han som forsker og universitetslektor ved The National University of Mongolia. Doktorgradsarbeidet er utført i forskingsgruppen til Professor Leiv K. Sydnes ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen og ph.d.-studiet er finansiert av Senter for Internasjonalisering av høyere Utdanning (SIU) i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.05.2011, kl. 13.15. Oppgitt emne: ”Transition-metal catalysed coupling reaction in organic synthesis”
Sted: Rom 3069, Realfagsbygget, Allégaten 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.06.2011, kl. 10.30, Auditorium II, Realfagsbygget, Allégaten 41, 5007 Bergen.

Kontaktpersoner:
Myagmarsuren Sengee, tlf. 96851784, epost: Myagmarsuren.Sengee@kj.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side