Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

En ny reservoarsimulator for geologisk lagring av CO2

Shunping Liu   

Shunping Liu disputerer fredag 9. september for ph.d. -graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

“Modelling CO2 Storage in Saline Aquifers with Reactive Transport Simulator RCB ”

Målinger av konsentrasjoner av CO2 og andre klimagasser i atmosfæren har økt med omlag en tredjedel fra nivået med førindustriell alder. Ettersom CO2 er den klimagassen som fører til størst reduksjon i den reflekterte varmestrålingen fra jorden, er CO2-utslippene forbundet med energiproduksjon en betydelig global bekymring. Teknologien for fangst og lagring av CO2 vil trolig være et steg mot å møte utfordringen med å stabilisere atmosfæriske CO2-konsentrasjoner.

Av alle alternativene vi har for underjordisk lagring av CO2, har saltvannsakviferer vist den største lagringskapasiteten. Saltvannsakviferer er vannførende, porøs sandstein eller kalkstein i undergrunnen. CO2 injiseres dypt inn i saltvannsakviferen for å lagres. Dominert av tyngdekraftens segregering vil injisert CO2 strømme oppover gjennom lag med høy permeabilitet. CO2 vil potensielt akkumulere under tettende lag av leire og skifer. Injisert CO2 kan ha kjemiske reaksjoner med mineraler der pH-nivået er senket. Oppløste ioner, transportert med strømmen, kan felle ut i regioner med høyere pH. Disse reaksjonene vil føre til både mikro- og makroskopiske varianter av porøsitet, som forårsaker deformeringer i akviferen. Spørsmål knyttet til lagringsintegritet og sikkerhet av et CO2-håndteringsprosjekt blir derfor kritisk. Men i dag er det ingen verifiserte koder med løsning til kompliserte CO2 lagringsproblemer. Dette har vært en viktig motivasjon for valg av plattform for å utvikle en ny CO2-lagringssimulator.

I avhandlingen presenterer Liu en ny reaktiv transportsimulator med geomekaniske analyser for saltvannsakviferlagring av CO2. Simulatoren inneholder state-of-the-art geokjemiske beskrivelser og en stor fordel er den implisitte geomekaniske modulen som muliggjør samtidige analyser av mulige geomekaniske implikasjoner for hvert tidssteg og hver region av reservoar i betraktning. To testcaser har blitt brukt for å illustrere numerisk løsninger fra den nye CO2-simulator.

Personalia:
Shunping Liu (f. 1976) er født og oppvokst i Kina. Hun er utdannet sivilingeniør i informatikk ved Høgskolen i Narvik i 2005. Doktorgradsarbeidet ble utført mens hun jobbet ved Institutt for Fysikk og Teknologi ved Universitetet i Bergen. Arbeidet ble støttet av Norges Forskningsråd. Hun jobber nå i Statoil. Veiledere har vært Bjørn Kvamme ved UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.06.2011, kl. 10.15. Oppgitt emne: Oil production from tar sands - what is the environmental impact?
Sted: Institutt for Fysikk og Teknologi, Allégaten 55, rom 366

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.09.2011, kl. 13.15, Auditorium 2 i Realfagsbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Shunping Liu, tlf: 91609992., epost: shul@statoil.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side