Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Modning påvirkes av torskens atferd og produksjonsbetingelser

Ole Fredrik Skulstad   

Ole Fredrik Skulstad disputerer fredag 02. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Effects of photoperiod manipulation on behaviour and sexual maturation in farmed Atlantic cod (Gadus morhua L.), production and welfare implications.”

Tidlig kjønnsmodning har vist seg å være en av de største utfordringene med dagens form for oppdrett av torsk. Kunstig lysstyring er utbredt for å utsette modning, men med vekslende hell. Kunnskap om hvordan endret lysregime påvirker fiskens fysiologi og atferd er mangelfull. For å kunne drive oppdrett av fisk bærekraftig med henblikk på velferd, økonomi og miljø er det viktig å tilpasse teknologien og stell av fisken til dens naturlige behov, være seg atferd, biologi med mer.

Skulstad beskriver hvordan oppfattelsen av ulike lysregimer påvirker torskens fordeling i oppdrettsmerden og tidlig kjønnsmodning. Videre får en forståelse av hvordan fysiologiske og atferdsfaktorer er med på å regulere hvordan torsken er påvirket av lys, og dermed hvordan en kan tenke seg videreutvikling av lysprotokoller og foringssystemer i oppdrett av torsk for å bedre velferd og produktivitet.

Videre beskriver Skulstad hvordan torskens atferd, lysoppfattelse, og miljø/valgt produksjonsform kan være med på å avgjøre om en får en effektiv utsetting av modning ved bruk av kunstig lys. En gruppe med torsk i merd viser ulik grad av vertikalfordeling som kan være på grunn av ulik temperaturpreferanse

Hovedresultatet viser at torsk i oppdrett har ulik atferd fra laks i oppdrett, så dette bør tas høyde for ved valg av produksjonsform. Ved å få torsken til å oppholde seg dypere i vannsøylen under kontinuerlig lys fra lyskilder spredd i vannsøylen vil en få en mer effektiv utsettelse av modningen.

En god forståelse for samspillet mellom torskens biologi, atferd og de valgte produksjonsbetingelsene kan være avgjørende for god velferd for fisken og effektiv produksjon.

Personalia:
Ole Fredrik Skulstad er født i 1974 og vokste opp i Bergen. Cand. Scient. eksamen ble avlagt ved Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen, i 2004. Driftsleder for Havforskningsinstituttets (HI) to sjøanlegg i Matre fra 2001 før ansettelse som stipendiat i 2007 i Forskningsgruppen Reproduksjon og Vekst ved HI. Ph.d.-arbeidet har blitt finansiert med støtte fra NFR og Intravision ASA.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.11.2011, kl. 13.15. Oppgitt emne: The use of sterile fish for global aquaculture purposes; techniques, present use and environmental/ethical considerations.
Sted: Seminarrom K3, Biobyggene HIB, Thormøhlens gt

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.12.2011, kl. 10.15, Seminarrom K3, Biobyggene HIB, Thormøhlens gate.

Kontaktpersoner:
Ole Fredrik Skulstad, tlf: 90739530, epost: olefs@imr.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side