Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Behandling av hjerteflimmer med radiofrekvensenergi

Eivind Solheim   

Eivind Solheim disputerer fredag 30.september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Radiofrequency ablation of atrial fibrillation. Clinical results and studies of mechanisms”

Hjerteflimmer er vår vanligste hjerterytmeforstyrrelse og forekommer hos ca 1-2 prosent av befolkningen. Selv om hjerteflimmer er hyppigst blant eldre, er det heller ikke uvanlig blant yngre personer. Hjerteflimmer øker dødeligheten, særlig på grunn av økt risiko for hjerneslag. I tillegg gir sykdommen en betydelig redusert livskvalitet, spesielt ved såkalt paroksystisk flimmer, hvor symptomene kommer og går. De siste årene har en ny kurativ behandlingsmetode blitt tilgjengelig, hvor man endrer ledningsforholdene i hjertets forkamre ved hjelp av radiofrekvensenergi (ablasjon). Studien tar for seg kartlegging av forkamrenes elektriske signaler, bruk av ulikt teknisk utstyr under behandlingen, endringer i hjertets forkamre og langtidsresultater etter behandlingen.

Studien viste at komplekse elektriske signaler ved hjerteflimmer fordeler seg etter spesielle mønstre, og at det er forskjeller mellom pasienter med kortvarige og langvarige flimmeranfall. Det er forskjeller mellom ulike områder i venstre forkammer med hensyn til hvordan elektriske signaler forsvinner under ablasjon. Behandling med tradisjonelle håndholdte ablasjonskatetre ble sammenliknet med fjernstyrte katetre. Utslipp av biokjemiske markører som tegn på hjertemuskelskade, kan tyde på at de tradisjonelle katetrene har en høyere effekt, mens de fjernstyrte katetrene kan gi en mer forutsigbar vevsforandring. Etter behandling går størrelsen på venstre forkammer ned hos pasienter som ikke har tilbakefall av rytmeforstyrrelsen, mens den er uendret hos pasienter som ikke blir friske. En biokjemisk prøve (pro-BNP), som er i hyppig bruk hos hjertesviktpasienter, ble også redusert hos pasienter som blir kurert. Denne prøven kan derfor være nyttig i pasientoppfølgingen. Tilbakefall kan komme lang tid etter behandlingen. Fra 57 til 74 prosent av pasientene ble helt kurert for hjerteflimmer i de ulike studiene, flere andre opplevde klar symptombedring.
Avhandlingen er basert på fem studier publisert i internasjonale tidsskrift.

Personalia:
Eivind Solheim er født i 1977 og oppvokst i Hønefoss. Han er utdannet cand. med. fra Universitetet i Bergen 2002 og har siden 2004 arbeidet som lege i spesialisering og stipendiat på Hjerteavdelingen og Medisinsk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Han er tilknyttet Institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen, med førsteamanuensis Jian Chen som hovedveileder og professor emeritus Ole-Jørgen Ohm som biveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.09.2011, kl. 14.30. Oppgitt emne: Stroke prevention in patients with atrial fibrillation in 2011
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.09.2011, kl. 09.15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag

Kontaktpersoner:
Eivind Solheim, tlf 416 16595, epost: eivind.solheim@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side