Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Å forutse kreftutvikling i livmoren

Anita Steinbakk   

Anita Steinbakk disputerer tirsdag 31. mai for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen ”Prognostic biomarkers in endometrioid endometrial neoplasia”.

Kreft i livmor er den vanligste gynekologiske krefttypen i den vestlige verden (700 nye tilfeller per år i Norge) og den fjerde hyppigste type kreft blant kvinner. Forekomsten er raskt økende, med 70 prosent økning i Norge i løpet av de siste ti årene. De fleste tilfeller, ca 80 prosent, oppdages på et tidlig stadium, der sykdommen fremdeles er begrenset til livmorhulen. Overlevelsen i denne gruppen er relativt høy, 85-90 prosent, men en av tre kvinner som dør av livmorkreft fikk kreft oppdaget på et tidlig stadium.

Det er ønskelig å finne biologiske markører som kan forutsi kreftutvikling fra celleforandringer i livmorslimhinnen eller indikere et aggressivt forløp på et tidlig stadium av sykdommen. Vi har undersøkt vevsmateriale fra kvinner med celleforandringer og tidlig stadium av livmorkreft for en rekke forskjellige markører, både på DNA nivå og proteinnivå. Vi har funnet markører som kan identifisere kvinner med risiko for kreftutvikling. Vi har også bekreftet at digital bildeanalyse av celleforandringer i livmorhulen er svært nyttig for å kunne forutse kreftutvikling. I tidlig stadium livmorkreft har vi funnet en kombinasjon av bestemte markører som mulig kan forutsi aggressiv utvikling av sykdommen.

Digital bildeanalyse og kartlegging av markørprofil kan gjøres på vevsprøver tatt fra livmorhulen og slik medvirke til å oppdage tilfeller av aggressive celleforandringer i livmorslimhinnen og selektere ut høyrisikokvinner i tidlig stadium livmorkreft. Kvinner med høyrisikoprofil vil kunne tilbys forebyggende behandling av celleforandringer og ved kreftutvikling tettere oppfølging samt tilleggsbehandling i form av stråleterapi eller cellegift, for å hindre spredning og dødelighet av livmorkreft. Kvinner med en lavrisikoprofil, som omfatter de langt fleste, vil kunne gjennomgå mindre aggressiv behandling. Resultatene i studien er svært lovende, men oppfølgingsstudier av flere kvinner er nødvendig før metoden eventuelt kan innføres i klinikken.

Avhandlingen er basert på 5 studier som alle er publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter.

Avhandlingen er utført ved avdeling for patologi og avdeling for gynekologi, Stavanger Universitetssjukehus (SUS) i samarbeid med Gades Institutt i Bergen og MD Anderson Cancer Center, Houston. Hovedveileder har vært professor Jan Baak ved Gades Institutt/SUS.

Personalia:
Anita Steinbakk (f:1969), er oppvokst i Mo I Rana. Cand.med. ved Universitetet i Tromsø 1998. Har stilling som overlege ved Kvinne- og barneklinikken, Stavanger Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
31.05.2011, kl. 09:15. Oppgitt emne: Endometrial carcinogenesis and lifestyle
Sted: Aulaen, Stavanger Universitetssjukehus, Sydbygget, 2. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
31.05.2011, kl. 10.30, Aulaen, Stavanger Universitetssjukehus, Sydbygget, 2. etg

Kontaktpersoner:
Anita Steinbakk, tlf. 996 34475, epost: anita_steinbakk@yahoo.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side