Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hva fikseres når man bytter om på dimensjoner?

Martin Stolz   

Martin Stolz disputerer fredag 14. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Equivariant Structure on Smash Powers of Commutative Ring Spectra"

Vi kan tenke på en firkant som en todimensjonal versjon av et linjestykke, og den tredimensjonale versjonen er en kube. Når vi har å gjøre med for eksempel en eske, er vi vant til å bruke "lengde x bredde x høyde" som navn på dimensjonene. Men hvem bestemmer hvilken av dimensjonene som skal være den første, andre eller tredje?

Vi har alle eksperimentert med å bytte om på rekkefølgen på dimensjonene ved å rulle en terning. For eksempel, hvis du holder terningen i motsatte hjørner mellom pekefingeren og tommelen og så ruller den over bordet, vil den kanten vi kalte lengde ta plassen til den vi kalte bredde, som flyttes til plassen vi kalte høyde, som igjen tar plassen til kanten vi kalte lengde. Det samme kan gjøres med en firkant.

I begge tilfeller, og også om man øker dimensjonen, faktisk helt opp til uendelig, så er rotasjonsaksen, som er fiksert når vi bytter om på dimensjonene, en kopi av linjestykket vi begynte med, bortsett fra at det er strukket litt. En mer generell observasjon av samme type brukes når man studerer fikserte punkt av mye mer kompliserte matematiske objekt.

Personalia:
Martin Stolz er født i 1984 i Köln, Germany. Han studerte matematikk i Bonn
og oppnådde graden Dipl. Math. i 2007. Høsten 2008 begynte
han på doktorgradsutdanningen ved Matematisk Institutt, Universitetet
i Bergen, under veiledning av prof. Bjørn Ian Dundas.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.09.2011, kl. 13.15. Oppgitt emne: "Theory and Applications of Lambda-Rings" Sted: Rom 534, Carl Godskes Hus
Sted:

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.10.2011, kl. 13.00, Aud. Pi, Carl Godskes Hus

Kontaktpersoner:
Martin Stolz, tlf.: 55 58 28 25, epost: martin.stolz@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side