Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Estimering av dynamiske systemer

Andreas Størksen Stordal   

Andreas Størksen Stordal disputerer 21. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Sequential Data Assimilation in High Dimensional Nonlinear Systems"
Estimering av ukjente størrelser er sentralt innenfor storskalamodeller som oljereservoar og klima- og havmodeller. Felles for slike dynamiske systemer er at de består av ekstremt mange parametre og tilstander som bare er tilnærmingsvis kjent. Datatilpasningsalgoritmer basert på reelle observasjoner blir brukt til å bestemme verdier for de ukjente størrelsene, men ofte med moderat presisjon.
I avhandlingen viser Stordal hvordan ideer fra statistikk kan brukes til å øke presisjonen på datatilpasningsalgoritmene. Kjent statistisk teori blir også brukt til å beregne feilen og usikkerheten til estimatene.
Metodikken som er utviklet demonstreres på kaotiske systemer samt oljereservoar av moderat størrelse.

Personalia:
Andreas Størksen Stordal er født i Trondheim og oppvokst på Sotra utenfor Bergen. Han tok en bachelorgrad i statistikk ved NTNU i 2006 og mastergrad i matematisk statistikk ved Universitetet i Bergen i 2008. Samme år ble han engasjert som NFR-stipendiat ved IRIS i Bergen. Stordal begynner i en post.doc.-stilling ved IRIS fra 1. november.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.09.2011, kl. 11.15. Oppgitt emne: «Weather Forecasting and the Kalman Filter»
Sted: Rom 508, Autogården, Johannes Brunsgate 12.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.10.2011, kl. 13.00, Auditorium Pi, Autogården, Johannes Brunsgt. 12.

Kontaktpersoner:
Andreas Størksen Stordal, tlf. 55 54 38 49/ 93 63 73 35 , epost: Andreas.Stordal@iris.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side