Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Den dissekerte kroppens kulturhistorie

Espen Stueland   

Espen Stueland disputerer fredag 6. mai 2011 for doctor philos-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

Gjennom kjøttet. Disseksjonen og kroppens kulturhistorie

Avhandlingen er skrevet i form av essays og utgitt på Forlaget Oktober (2009). Den starter med undersøkelsen av hva slags institusjon renessansens anatomiske teater var: konkret (arkitektur, verktøy og interiør), epistemologisk og symbolsk. Hvordan ordla sentrale aktører seg da den medisinske disseksjonen ble etablert som praksis? Hva var problemstillingene? Et omfattende materiale trekkes inn for å belyse og tolke mentalitetene og tenkningen om ånd og materie, om liv og død, straffens og religionens rolle.

Eksemplene er mange og spenner over et stort historisk tidsrom. Utvalgte påvirkningsagenter blir underlagt en retorisk begrepsanalyse: fra Nicolaus Stenos tale ved åpningen av det nye anatomiske teateret i København (han benyttet botaniske metaforer for å omskrive det sjokkerende synet av en åpnet magesekk, i et lønnlig håp om at Kongen ikke skulle besvime), via Johan Scharffenberg, og billedkunst som har tradert medisinske vitensfelt og fungert hyllende. Perspektivet strekkes helt fram til vår egen tids nye forskrift om obduksjon.

Den medisinske kunnskapsproduksjon og selvforståelse kontrasteres med de reaksjoner som disseksjonspraksisen vakte utenfor universitetene. Litterære verk får rollen som vitner for reaksjoner og mentalitetshistoriske endringer. Stueland er ikke ute etter å bekrefte sementerte forestillinger om absolutte motsetninger mellom humanisme og vitenskap. Snarere tvert om. To av de sentrale observasjonene er, for det første, at ulike tiders forestillinger om kroppen alltid har vært i stor forandring, og at medisinsk kunnskap har hatt en forandrende kraft. Og, for det andre, at litteraturen har benyttet den medisinske kunnskapen som et rikt reservoar for bilder og tropologier av nye kropper og kroppsforståelser. Den har bidratt til endrede perspektiver på livet og døden.

Gjennom kjøttet er en tverrfaglig studie og essayistisk i formen. Et av de framtredende metodiske grepene består i å kontrastere. Ulike vitensdisipliner trekkes inn for å belyse hverandre på en upartisk måte. Det innebærer å vise at skrifter og visuelle medier er underlagt historiske oppkomstbetingelser som endres. Ingen verk kan påberope seg å inneha en endelig norm eller fasit for kroppen. Medisinske perspektiver på kropp og død er mobile størrelser som inngår i utvekslinger på tvers av institusjoner og kulturer.

Personalia:
Espen Stueland er født i Porsgrunn i 1970: poet og litteraturkritiker i Klassekampen, har utgitt tre diktsamlinger, en roman og fire essaybøker, og flere gjendiktninger. Grunnfag i Allmenn litteraturvitenskap 1990, og grunnfag i Filosofi 1992, ved Universitet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
05.05.2011, kl. 16:15.
Oppgitt emne: Kriminallitteraturen i det siste tiår: legerolle og rettsmedisinske problemstillinger.
Selvvalgt emne: Samtaler med de døde i Göran Sonnevis poesi
Sted: i aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 9.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.05.2011, kl. 09:00, aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 9

Kontaktpersoner:
Espen Stueland, telefon: +47 9936 4100. epost: espen.stueland@gmail.com. Per Buvik, instituttleder ved Inst. for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE), Universitetet i Bergen. Telefon: +47 55 58 23 98. epost: Per.Buvik@lle.uib.no.
Francisca Caceres Altamirano, studiekonsulent ved LLE, Universitetet i Bergen. Telefon: + 47 55 58 25 69. epost: Francisca.Altamirano@lle.uib.no

Gjennom kjøttet er i salg hos bokhandlere. Forlaget Oktober: Tlf: 23 35 46 20. Fax: 23 35 46 21 oktober@oktober.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side