Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Virvelbølger og varmetap i havet utenfor Svalbard

Sigurd Henrik Teigen   

Sigurd Henrik Teigen disputerer torsdag 16. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Water mass exchange in the sea west of Svalbard - A process study of flow instability and vortex generated heat fluxes in the West Spitsbergen Current”

Vest-Spitsbergenstrømmen er en forlengelse av Golfstrømmen som transporterer varmt, salt atlanterhavsvann nordover langs kontinentalskråningen vest for Svalbard. Varmen den bringer med seg har stor betydning for isutbredelsen i området, mens saltet er en viktig ingrediens i dypvannsdannelsen som holder Golfstrømmen i gang. For å kunne forstå Vest-Spitsbergenstrømmens rolle i framtidige klimaendringer er det avgjørende å danne seg et klart bilde av de naturlige bakgrunnsprosessene som påvirker vannet i strømmen.

Virvelaktivitet i havet er en av mekanismene som bidrar til å avkjøle atlanterhavsvannet på sin vei rundt Svalbard. Teigen har i sitt arbeid brukt idealiserte beregningsmodeller for å undersøke dannelsen av ustabile virvelbølger over kontinentalskråningen utenfor Svalbard. Input til modellene er basert på målinger av strømhastighet, saltholdighet og temperatur i Vest-Spitsbergenstrømmen.

Virvelbølgene bringer vann fra den varme kjernen av strømmen opp til havoverflaten, hvor det effektivt avkjøles av atmosfæren. I tillegg bidrar de til å blande det varme vannet med omkringliggende, kjøligere og ferskere polare vannmasser. Beregningsmodellene gir svar på hvilke egenskaper, for eksempel bølgelengde, bølgeperiode og plassering, som karakteriserer virvelbølgene utenfor Svalbard. Studiet viser at de ustabile virvelbølgene er mest aktive vinterstid, når strømmen er sterkere.

Teigen har også sammenlignet virvelbølgenes bidrag til varmetap med det direkte varmetapet til atmosfæren og varmetap som følge av issmelting. Et av resultatene er at den generelle nedgangen i sjøisutbredelsen i Arktis de siste årene også åpenbarer seg gjennom redusert betydning av issmelting for Vest-Spitsbergenstrømmen før den når Polhavet.

Personalia:
Sigurd Henrik Teigen er født i 1980 og oppvokst i Trondheim. Han er utdannet sivilingeniør i Teknisk fysikk ved NTNU i 2005. Doktorgradsarbeidet er utført ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.06.2011, kl. 10.15. Oppgitt emne: "The Atlantic Water influence on the Arctic Ocean ice cover"
Sted: UNIS, Svalbard, Longyearbyen

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.06.2011, kl. 13.15, UNIS, Svalbard, Longyearbyen

Kontaktpersoner:
Sigurd Henrik Teigen, tlf. 79023353 Mediakontakt UNIS, Eva Therese Jenssen, tlf. 79023300, epost: sigurdt@unis.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side