Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Antistoff som tidlig markør ved kreft

Cecilie Totland   

Cecilie Totland disputerer tirsdag 20. desember 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Onconeural antibodies with special reference to anti-Yo”

Paraneoplastiske nevrologiske sykdommer oppstår som en komplikasjon til kreft hos ca. 1 prosent av pasienter med kreft; som oftest hos pasienter med små-cellet lungekreft, eggstokk- eller brystkreft. Kreftcellene produserer da proteiner som normalt bare er uttrykt i nerveceller i hjernen. I et forsøk på å bekjempe kreftsvulsten kan kroppen danne antistoff mot disse proteinene. Antistoffene kan kryssreagere med nerveceller i hjernen slik at nervecellene dør. Dette fører til paraneoplastiske nevrologiske sykdommer.

Paraneoplastiske antistoffer er viktige markører for å oppdage kreft på et tidlig tidspunkt. Anti-Yo er et av disse antistoffene som er assosiert med eggstokk- og brystkreft. Både funksjonen til antistoffene og hvorfor noen pasienter utvikler slike antistoffer, mens andre ikke gjør det, er ukjent.

Målsetningen med avhandlingen har vært å undersøke hvorfor noen pasienter produserer anti-Yo, og om det er funksjonelle forskjeller ved antistoffene som kan forklare ulike former for paraneoplastisk nevrologisk sykdom.

Det ble ikke funnet mutasjoner eller endringer i proteinuttrykk hos pasientene med eggstokkreft som kunne forklare hvorfor noen danner anti-Yo og utvikler paraneoplasi, mens andre ikke gjør det. Dette tyder på at det er endret immunregulering hos pasienter med paraneoplastisk nevrologisk sykdom. Videre har vi funnet at antistoffenes bindingsevne kan forutsi om pasienten har hatt kreft i lengre tid eller om kreftsvulsten nylig har oppstått. Det ble også identifisert en gruppe pasienter med anti-Yo som i tillegg har antistoff mot et protein med ukjent funksjon, men som trolig kan påvirke celledeling. Arbeidet har gitt økt forståelse av Yo antistoffers funksjon ved paraneoplastisk nevrologisk sykdom.

Personalia:
Cecilie Totland (1978) er født og oppvokst i Bergen. Hun er Cand. Scient. i molekylærbiologi fra UiB i 2003, og har i perioden 2005-2011 vært finansiert av Helse Vest som stipendiat ved Institutt for klinisk medisin, UiB, med professor Christian A. Vedeler og Bjørn Ivar Haukanes som veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.12.2011, kl. 9.15. Oppgitt emne: "T cells in paraneoplastic syndromes"
Sted: Olavssalen, Gamle Hovedbygning, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.12.2011, kl. 11.00, Olavssalen, Gamle Hovedbygning, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Cecilie Totland, epost: cecilie.totland@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side