Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Miljøvennlig produksjon av antioksidanter

Anna Tsoukala   

Anna Tsoukala disputerer for ph.d.-graden ved Univesitetet i Bergen fredag 23. september 2011 med avhandlingen: “Design and development of novel syntheses leding to the polyprenylquinones Idebenone and Coenzyme Q10”.

Anna Tsoukala har designet og utviklet nye miljøvennlige reaksjoner for bruk i organisk syntese. Metodene som er utviklet involverer palladium-katalyse, mikrobølge-reactor og en rensemetode basert på nanofiltrering. Metodene og reaksjonene ble utviklet for anvendelse i nye totalsynteser (produksjonsprosesser) av to farmasøytisk interessante antioksidanter, nærmere bestemt naturproduktet koenzyme Q10 (CoQ10) og den syntetiske analogen Idebenone. Både CoQ10 og Idebenone har vist effekt både med å forebygge og behandle en rekke sykdommer, for eksempel: diabetes, Parkinsons sykdom, Friedreichs ataksi, Alzheimers sykdom, slag, forbedring av hjertets og hjernens funksjon, hukommelse og læring. Forbindelsene er derfor av stor interesse for legemiddelindustrien.

Myndighetenes krav om kontinuerlig forbedring av industrielle produksjonsmetoder og innføring av grønnkjemi og teknologi krever en kontinuerlig forbedring og nyutvikling av syntetiske produksjonsprosesser.

Prosessene Tsoukala har utviklet og beskrevet benytter kostnadseffektive, lett tilgjengelig og milde reagenser og prosessbetingelser, noe som gjør at de enkelt kan implementeres som økonomisk gunstige og miljøvennlige prosesser på industriell skala.

Personalia:
Anna Tsoukala ble født i 1982 i Thessaloniki, Hellas, hvor hun også studerte. I 2005 tok hun en bachelorgrad i kjemi ved Aristotle University of Thessaloniki, og fullførte i 2007 en mastergrad med fordypning i næringsmiddelkjemi og teknologi. I årene 2007 til 2010 arbeidet hun med doktorgradsprosjektet i forskningsgruppen til professor Hans-René Bjørsvik ved Kjemisk institutt, UiB. Prosjektet ble finansiert gjennom et Marie Curie Fellowship i et prosjekt i det 7. europeiske rammeprogrammet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.09.2011, kl. 12.15. Oppgitt emne: “The Function of Anti-oxidants in Food”
Sted: Rom 3069 i Realfagbygget, Allégt. 41, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.09.2011, kl. 10.30, Auditorium 2, Realfagsbygget, Allégt. 41.

Kontaktpersoner:
Anna Tsoukala, tlf: 55 58 34 77 / 55 58 34 54, epost: anna.tsoukala@kj.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side