Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Superkontinentet som ikke var supert nok

Kosuke Ueda   

Kosuke Ueda disputerer fredag 11. mars 2011 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

“Orogenic decay from collision to rifting – characteristics and implications of delamination illustrated by a case study of the East African-Antarctic Orogen in NE Mozambique”

Flertallet av de nåværende kontinentene dannet et sammenhengende superkontinent, Gondwana, for om lag 500 millioner år siden. Kontinentet var drapert med en rekke store fjellkjeder som kan sammenlignes med Himalaya i dag. Mye senere laget oppsprekning mellom Øst-Afrika, India og Antarktis nye oseaner. Merkelig nok fant denne oppsprekningen sted akkurat der hvor fjellkjeden ble dannet før.

Avhandlingen omhandler forandringer i fjellkjeder, som kan føre til oppsmelting og svekkelse av skorpe som følge av at den nedpressede skorpen løsner og synker inn i mantelen. Om tektoniske plater delaminerer på denne måten, så kollapser fjellkjeden. De seneste faser i livet av en fjellkjede er derfor karakterisert av store mengder granittiske smeltebergarter, sakte avkjøling, og en tektonisk ekstensjon som kan gå over i oppsprekning.

I hoveddelen av avhandlingen tar Ueda for seg utviklingen i Nord-Mosambik under overgangen fra fjellkjede til osean. Det har vist seg at overgangen var preget av høye temperaturer, ekstensjon og sakt avkjøling som fortsetter minst 100 millioner år etter fjellkjededannelsen.

I tillegg viser numeriske modeller at slike svekkelser av jordskorpen kan overleve i opp til 300 millioner år, og at delaminering kan allerede begynne under fjellkjededannelse. Det er derfor sannsynlig at Gondwana brakk i stykker igjen også som følge av sin vekst.

Personalia:
Kosuke Ueda er født i 1980 i Tokyo og oppvokst i Tyskland. Han er uteksaminert diplomkandidat i naturvitenskap i 2007, med spesialisering i strukturgeologi og tektonikk, fra ETH Zürich, Sveits. I perioden 2007-2010 har han jobbet med doktorgraden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.02.2011, kl. 10:15. Oppgitt emne: “The role of channel flow/ductile extrusion during continent-continent collision”
Sted: Auditorium 5, Realfagsbygget, Allégaten 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.03.2011, kl. 10:15, Aud. 5, 3 etg. Realfagsbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Kosuke Ueda, tlf 55 583 516, epost: kosuke.ueda@geo.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side