Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nye mulige biomarkører for forstadier til livmorhalskreft

Kai-Erik Uleberg   

Kai-Erik Uleberg disputerer tirsdag 18.oktober for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Proteomic analysis of proteins secreted by biopsies containing CIN2-3 lesions”.

På verdensbasis er livmorhalskreft den nest hyppigst forekommende kreftformen blant kvinner, etter brystkreft. Forstadier til livmorhalskreft kalles Cervikal Intraepitelial Neoplasi grad 1, 2 eller 3 (CIN1-3), og kan utvikle seg til kreft hvis de ikke behandles. Opptil 40 % av slike forstadier kan imidlertid forsvinne spontant, uten behandling. Målet for doktorgradsarbeidet til Uleberg har vært å utvikle en metode som kan identifisere og forutsi hvilke av disse forstadiene som forsvinner spontant. Et annet mål har vært å finne biomarkører som kan gjøre diagnostikken av CIN mer reproduserbar.

CIN2-3 påvises i vevsprøver, og i Norge behandles ca. 3000 kvinner kirurgisk for dette hvert år. Mange av kvinnene er i fertil alder, og inngrepet medfører økt risiko for spontanaborter eller for tidlige fødsler i senere svangerskap. Derfor er det viktig å redusere antallet overflødige operasjoner.

Ved å analysere proteininnholdet av oppbevaringsvæske fra biopsier av kvinner med forstadier til livmorhalskreft, CIN2-3, har Uleberg og hans samarbeidspartnere funnet proteiner som har potensiale til å brukes som biomarkører for hvilke CIN2-3 som vil forsvinne spontant, og som kan skille mellom gradene CIN2 og CIN3. I arbeidet er protein-innholdet i et unikt prøvemateriale analysert, og et høyt antall proteiner identifisert. I en av studiene som inngår i arbeidet er det vist forskjeller i proteininnhold mellom CIN2 og CIN3. Det ble også identifisert en helt ny biomarkør som kan brukes til å skille mellom gradene CIN2 og CIN3. Videre ble to proteiner identifisert som mulige biomarkører til å påvise CIN2-3 lesjoner som går i regresjon.

Funn av nye biomarkører vil kunne bidra til bedre diagnostikk, færre kirurgiske inngrep og økt forståelse for de biologiske mekanismene bak slike celleforandringer.

Personalia:
Kai-Erik Uleberg (f. 1968) er fra Vennesla og bosatt i Lillesand. Han er Cand.Scient i Analytisk kjemi fra Universitetet i Oslo i 1994, og har siden august 2009 vært ansatt som stipendiat ved Gades Institutt, Universitetet i Bergen, finansiert av Folke Hermansen fondet og Helse Vest. Veiledere har vært Professor Jan PA Baak og dr. Emiel AM Janssen ved avdeling for Patologi, Stavanger Universitetssjukehus, og dr. Anne Hjelle ved International Research Institute of Stavanger.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.10.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: Mass spectrometry methods for protein identification: Opportunities and pitfalls
Sted: Aulaen i Vestbygget, Stavanger Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.10.2011, kl. 10.30, Aulaen i Vestbygget, Stavanger Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Kai-Erik Uleberg, epost: kuleberg@hotmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side