Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Plagiat i litteraturen

Wladimir Chávez Vaca   

Wladimir Chávez Vaca disputerer tirsdag den 1. november 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

“Un ladrón de literatura: el plagio a partir de la transtextualidad”.

Hva betyr plagiat i den akademiske verden? I en vitenskapelig undersøkelse virker synden utilgivelig, men hva skjer i kunstnerverdenen? Fins det en tilbøyelighet til å gi lov til plagiatet?

Det fins forfattere som påpeker at verkene deres kun er fortsettelser eller en ren konsekvens av andres verk, eller de tilhører en skrivemåte påtvunget av den gjeldende epoken eller de rådende omstendighetene. Studien evaluerer konseptet ”plagiat” ut fra Gerard Genettes transtekstualitet og utvikler en komparativ tekstmetodologi . Genette fokuserer ut fra typologien han bruker i sin bok Palimpsestos (1982) på forholdet forskjellige tekster imellom. Hovedfokuset hans er hypertekstualiteten, men han nevner også plagiatet, som han betrakter som en type intertekstualitet.

Undersøkelsen baserer seg på Genettes antakelser, men redefinerer hans plagiatkonsept da tilnærminga til temaet i “Palimpsestos” viser seg å være utilstrekkelig. Basert på at fenomenet har kanoniske røtter, sammenligner studien konseptets utvikling sett ut fra tradisjon, for til slutt å inkludere plagiatets kontakt med den kreative skapelsesprosessen og tekstresepsjonen. På denne måten avgrenses plagiatet og man foreslår en differensiering av dette sammenlignet med andre litterære adaptasjoner takket være en komparativ transtekstuell metodologi.

Den pragmatiske og eklektiske metodologien består av åtte steg og setter seks tilfeller hvor man mistenker plagiat på prøve. Disse tilfellene inkluderer noveller, dikt, en roman, et teaterstykke og et ”exemplum” av forfatterne Jorge Luis Borges, Giovanni Papini, Emilio Berisso, Noboa Caamaño, Agustín Cuzzani, Federico Andahazi, Alonso Cueto, Rabindranath Tagore, Pablo Neruda, Don Juan Manuel og Hans Christian Andersen.

Personalia:
Wladimir Chávez Vaca er 34 år og født og oppvokst i Quito (Ecuador). Han avsluttet sin licenciaturagrad i litteratur og kommunikasjon ved Universidad Católica de Quito (2005), og har også studert ved Universitet i Århus og Universitetet i Newcastle. De siste årene har han undervist ved Høgskolen i Østfold og Universitetet i Nordland (tidligere Høgskolen i Bodø).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
31.10.2011, kl. 16. Oppgitt emne: "Plagio y posmodernidad"
Sted: Aud. B, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.11.2011, kl. 9.30, Aud. 3, Dragefjellet skole

Kontaktpersoner:
Wladimir Chávez Vaca, tlf 69215872, epost: wladimir.chavez@hiof.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side