Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Terapeutens subjektivitet er avgjørende i psykoterapi

Eystein Victor Våpenstad   

Eystein Victor Våpenstad disputerer torsdag 28. april 2011 for dr.philos.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Det tempererte nærvær. En teoretisk undersøkelse av psykoterapeutens subjektivitet i psykoanalyse og psykoanalytisk psykoterapi.”

Det har lenge vært kjent at det er relasjonen mellom pasienten og terapeuten som er det viktigste redskap i psykoanalyse og psykoanalytisk psykoterapi. Til denne relasjonen kommer både pasient og terapeut med sin egen bakgrunn, personlighet og verdigrunnlag. Freud mente at psykoanalytikeren burde holde sin egen person mest mulig i bakgrunnen og mest mulig opptre med en objektiv distanse til pasienten. Lenge var dette det rådende syn i psykoanalyse og psykoanalytisk psykoterapi. Men etter hvert har fagfeltet forstått at dette er et uheldig utgangspunkt. Ikke bare er det umulig for psykoterapeuten å holde sin egen subjektivitet helt borte fra den terapeutiske relasjonen, det kan også være nødvendig å slippe terapeutens subjektivitet mer aktivt inn i behandlingsprosessen.

Med noen pasienter viser det seg vanskelig å oppnå endring uten at også terapeuten klarer å forandre seg. Psykoterapeutens subjektivitet vil bli involvert i behandlingsprosessen på både indirekte og direkte måter. Terapeuten må ha et indre rom der han kan reflektere over pasienten, seg selv og relasjonen. Men terapeuten vil også noen ganger kunne bruke sin subjektivitet mer aktivt gjennom for eksempel å avsløre sin egen reaksjon på det terapeutiske samspillet. Det primære lytte- og forståelsesapparat for psykoterapeuten er hans subjektivitet, men denne subjektiviteten kan også være en vesentlig feilkilde i terapeutens forsøk på å forstå og relatere seg til pasienten. I denne grunnleggende tvetydigheten foregår psykoanalytisk orientert psykoterapi og avhandlingen konkluderer med at psykoterapeuten stadig må holde øye med denne tvetydigheten, men at han alltid vil kunne utvikle og forstå sin subjektivitet og sitt subjektive bidrag bedre og på nye måter. Avhandlingen består av en omfattende innledning og 6 vitenskapelige artikler publisert i norske og internasjonale tidsskrifter.

Personalia:
Eystein Victor Våpenstad er født i Trondheim i 1968. Utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 1996. Han er spesialist i klinisk voksenpsykologi, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, og spesialist i klinisk psykologi med intensiv psykoterapi. Han er utdannet psykoanalytiker og er medlem i Norsk Psykoanalytisk Forening og Institutt for Psykoterapi. Han arbeider i privat spesialistpraksis i Oslo med barn og voksne. Han har deltidsstilling ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse – helseregion vest.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
27.04.2011, kl. 16.15. Selvvalgt emne: “Om psykoanalytikerens reverie. Fra Bion til Bach.”
27.04.2011, kl. 17.15. Oppgitt emne: "Hvilken betydning tillegges begrepene subjektivitet og nøytralitet i klassisk og nyere psykoanalyse?"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.04.2011, kl. 10.15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Eystein Victor Våpenstad, tlf 95725272., epost: vaapenst@online.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side