Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Under havbunnen finnes det is med gass i

Espen Nerheim Vaular   

Espen N. Vaular disputerer torsdag 26. mai 2011 ph.d-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

"Origin and character of gaseous hydrocarbons in the hydrate and non-hydrate charged sediments on the Norway - Svalbard margins"

Naturlige gasshydrater består av gassmolekyler, i hovedsak metan, innkapslet i vannmolekyler. Sammen danner molekylene en struktur som ser ut som is. Det er en spektakulær forbindelse som man kan holde i hånden som en snøball, tenne på den og se at den smeltes til vann samtidig som flammen brenner.

Gasshydrater dannes, som det meste annet, når det er energimessig gunstig. Strukturen er avhengig av temperatur og trykk, og et reelt senario kan være to minusgrader og 78 bar (ca 780 meters havdyp), som på Vøringplatået i Norskehavet utenfor Trondheim og på Vestnesaryggen nordvest for Svalbard.

Grunnforskningen som er utført i denne avhandlingen bidrar til å kartlegge verdens største kilde til karbonholdig energi. Metangassen som inkapsles i naturlige gasshydrater vil ved forbrenning, på lik linje med fossilbrensel, ende som karbondioksid.

Ph.d-avhandlingen har vært en del av et større prosjekt som kartlegger norske forekomster av naturlige gasshydrater. Espen N. Vaular har karakterisert lette hydrokarboner i sedimentene hvor det finnes gasshydrat, i tillegg til å beskrive gassen som er innkapslet i de naturlige gasshydratene som er prøvetatt.

Isotopverdier og sammensetning av gassen i de naturlige gasshydratene funnet i Norskehavet, viser at de lette hydrokarbongassene (metan, etan, propan og isobutan) er dannet hovedsaklig av mikrobielle prosesser, men også har petroleumsrelaterte bidrag.

Den komplekse geologiske, geokjemiske og geobiologiske settingen i dette området er beskrevet i avhandlingen i forhold til gassmigrasjon, gasshydratlokasjon og fluidenes utløpsstrukturer på havbunnen. Det avdekkes store forskjeller fra et hydratområde til et annet, og også store forskjeller innen en utløpsstruktur.

Fraksjonering av karbonisotoper ved dannelse av gasshydrater er påvist ved laboratorieforsøk, men har ikke innvirket på tolkningen av opprinneslen til de lette gasshydratene i Norskehavet.

Personalia:
Espen N. Vaular ble født i 1979 og er oppvokst i Bergen. Han tok Mastergraden i Organisk Miljø-kjemi ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen (UiB), i 2005. I perioden 2007-2011 har han jobbet med doktorgraden ved Kjemisk institutt, UiB. Ph.d-graden er en del av GANS-prosjektet som innebefatter hydratforskning ved fire forskningsinstitusjoner i Norge. I forbindelse med doktorgradsarbeidet har Vaular vært på fire forskningstokt og fire internasjonale konferanser.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.04.2011, kl. 13:15. Oppgitt emne: ”Origin and character of hydrocarbons on Mars”
Sted: Rom 3069, Realfagsbygget, Allégaten 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.05.2011, kl. 10:30, Auditorium II, Realfagsbygget, Allègaten 41, 5007 Bergen.

Kontaktpersoner:
Espen N Vaular, tlf 970 68 925, , epost: Espen.Vaular@kj.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side