Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Det lille kompasset i kinesisk løss

Ronghua Wang   

Ronghua Wang disputerer fredag 25. november for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Experimental investigations of magnetization processes in Chinese loess"

Løss, eller vindblåst støv, har vært avsatt kontinuerlig på det kinesiske løssplatået de siste 2.6 millioner år. Kinesisk løss er en av de mektigste terrestriske arkiver for kvartære klimatiske endringer.

Løss avsettes under istider. I mellomistidene er klimaet varmere med mer nedbør, og da omdannes løss til jord (paleosol). Denne lagrekken av løss/paleosol avspeiler endringene i blant annet den østasiatiske monsun.

Alderen på løss-/paleosollagrekkene var ukjent inntil man kunne benytte polaritetsvekslinger til jordens magnetfelt som dateringsmetode. Denne paleomagnetiske metoden fungerer ved at sedimentavsetninger registrerer det geomagnetiske felt på det tidspunkt sedimentet dannes, og at denne magnetiseringen bevares over geologisk tid. Det ble tidlig klart at det magnetiske signalet i kinesisk løss ikke alltid registrerte det geomagnetiske feltet på en riktig måte. For eksempel er det noen geomagnetiske ekskursjoner med varighet i noen tusen år som ikke finnes registrert i kinesisk løss. Dette er problematisk, fordi endringer i jordens magnetfelt finner sted samtidig over hele jorden, og noen slike hurtige endringer er ikke funnet i Kina.

Wang har gjort forsøk med løss både i laboratoriet og ute i felt på løssplatået i Kina for å finne ut om løss kan magnetiseres lenge etter at det er avsatt. Feltforsøkene varte i opptil 17 måneder.

To viktige forhold ble funnet. Det ene er at støv på løssplatået får en magnetisering etter at det blir fuktet første gang. Det skjer når det regner. Det andre funnet er at løss kan bli magnetisert på nytt lenge etter at det er avsatt. Da er det nesten tørt. Denne prosessen er svært ujevnt fordelt i løss, og kan forklare at geomagnetiske registreringer forsvinner. Hvordan denne re-magnetiseringen finner sted er enda ikke helt avklart, men differensiel termisk ekspansjon av mineralpartikler i løss kan være en mulig mekanisme som man arbeider videre med.

Personalia:
Ronghua Wang er født i 1981 og oppvokst i Kina. Hun tok sin mastergrad i geovitenskap ved Universitetet i Bergen i 2005. I 2006 startet hun sine ph.d.-studier ved samme institutt.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.11.2011, kl. 14.15. Oppgitt emne: ’Bruk av miljømagnetiske parametere i kvartær klima-forskning
Sted: Auditorium 3, Realfagbygget.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.11.2011, kl. 10.15, Auditorium 4, Realfagbygget.

Kontaktpersoner:
Ronghua Wang, 94894749, epost: dawn_wrh@hotmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side