Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Molekylendring hos brystkreftpasienter

Hui Zhang   

Hui Zhang disputerer fredag 25. mars 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”DAX-1 and Apolipoprotein D in breast cancer”

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner i den vestlige verden. Mye forskning er utført for å bedre behandlingsmulighetene, og blant annet er det viktig å finne nye markører i kreftcellene som kan avsløre hvordan de oppstår og vokser. Slike molekylære markører kan gi nye innfallsvinker som kan brukes til å ramme kreftcellene.

Zhang har undersøkt hvordan molekylene DAX-1 og Apolipoprotein D (ApoD) endres i voksende brystkreftceller i cellekulturer og i vev fra brystkreftpasienter. Begge disse molekylene er relatert til vekstsignaler fra det kvinnelige kjønnshormonet østrogen og dets ”mottaker” (østrogenreseptor). Denne virker vekststimulerende ved å direkte påvirke arvestoffet inni selve kreftcellekjernen (kjernereseptor).

Studien viste at DAX-1 binder seg direkte til østrogenreseptoren i kreftcellekjernen og dermed hemmer dens signalstyrke. ApoD er et eggehvitestoff. Dette eggehvitestoffet kan binde seg til medikamentet tamoxifen som blokkerer og hemmer vekstsignaler fra østrogenreseptoren. Tamoxifen benyttes i behandlingen av brystkreftpasienter der svulstene har østrogenreseptor intakt. Mengden ApoD i cellekulturer var kraftig økt når østrogenreseptorpositive kreftceller ble behandlet med tamoxifen.

Utrykket av DAX-1 og ApoD i vev fra pasienter operert for brystkreft uten spredning til lymfeknutene i armhulen ble også studert. Når DAX-1 og ApoD var sterkt uttrykt samtidig i en undergruppe med lav celledelingshastighet, hadde disse pasientene en god prognose. Funnene i studien har økt kunnskapen om hvordan hormoner regulerer brystkreftceller.

Personalia:
Hui Zhang (f:1974), er oppvokst i Beijing i Kina og utdannet biokjemiker i 1996 ved Jinlin Universitetet i Beijing. I 2002 tok hun mastergrad i molekylærbiologi ved Universitetet i Arizona, USA. I dag arbeider hun som molekylærbiolog i firmaet Diagenic i Oslo. Arbeidet er utført ved Avdeling for patologi, Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Hovedveileder har vært professor Jan Baak ved Gades Institutt, UiB og ved SUS. Medveiledere har vært Emiel A. M. Janssen og overlege Håvard Søiland ved SUS.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.03.2011, kl. 09:15. Oppgitt emne: “Breast cancer immunotherapy. Potentials and limitations.”
Sted: Aulaen, Stavanger Universitetssjukehus, Sydbygget, 2. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.03.2011, kl. 10:30, Aulaen, Stavanger Universitetssjukehus, Sydbygget, 2. etg

Kontaktpersoner:
Hui Zhang, tlf. 97 96 69 67, epost: hui_kjellgren@hotmail.com
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side