Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Beregningsmetoder i bildebehandling og mønstergjenkjenning

Egil Bae   

Egil Bae disputerer fredag 19. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Efficient Global Minimization Methods for Variational Problems in Imaging and Vision"

De siste årene har det foregått mye forskning på utvikling av matematiske modeller for analyse, forbedring og tolking av digitale bilder. Slik teknologi gjør det blant annet mulig å automatisk
separere/segmentere vev i medisinske MR-avbildninger, gjenkjenne ansikter i digitale fotografier og fjerne støy fra digitale bilder. Et av de mest etablerte og vellykkede paradigmene er å formulere slike problemer som minimering av energien i gitte energipotensialer, i form av variasjonsmodeller. En fundamental utfordring er å finne løsningen som minimerer energien ved hjelp av en algoritme på en datamaskin. Selv tilsynelatende enkle modeller har vist seg
svært vanskelig å håndtere, grunnet deres problematiske kompleksitet. Et gjennomgående problem er at modellene inneholder mange "lokale minimum" som gir seg ut for å være
løsninger, selv om de vanligvis er langt dårligere enn den ekte løsningen sett fra et globalt perspektiv. Disse villeder algoritmene slik at de kjører seg fast.

I avhandlingen viser Bae at noen av de mest grunnleggende variasjonsmodellene kan reformuleres på en slik måte at lokale minimum unngås. For enkelte av dem kan dette garanteres og for andre vises det at de originale og reformulerte modellene deler identiske løsninger for de fleste bildedata som oppstår i praksis. Nye effektive algoritmer er blitt utviklet basert på de reformulerte modellene, som sammenlignet med tidligere minimeringsteknikker både er raskere og finner de korrekte løsningene uten å låse seg fast i lokale minimum. Disse resultatene kan blant annet benyttes til segmentering og støyfjerning, for eksempel av medisinske 3D bilder. Her er det stort behov for raskere og mer robuste algoritmer til å håndtere stadig høyere oppløsninger og komme nærmere målet om prosessering i sanntid.

Personalia:
Egil Bae er født i Bergen i 1983. Han har en mastergrad i anvendt matematikk fra Universitet i Bergen i 2007. Under stipendiatperioden har han vært ansatt ved matematisk institutt ved Universitet i Bergen, og hatt forskningsopphold ved University of California, Los Angeles (UCLA) i USA og Nanyang Technological University i Singapore.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
07.06.2011, kl. 14.15. Selvvalgt emne: Bilateral Filtering versus the Rudin-Osher-Fatemi Model

Sted: Rom 534, Johannes Brunsgate 12

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.08.2011, kl. 13.00, Auditorium Pi på matematisk institutt, Carl Godskes hus, Johs. Brunsgt. 12.

Kontaktpersoner:
Egil Bae, tlf: (+47) 55 58 36 35, epost: Egil.Bae@math.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA.For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side