Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Transformasjoner av Arktisk sjøis

Sara de la Rosa   

Sara de la Rosa Höhn disputerer fredag 30. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ’Temporal changes of sea ice affected by waves and thermal forcing’

Sjøisen i Arktis har endret seg de siste tiårene. Arealet dekker nå et mindre område, og mye av den tykke og gamle flerårsisen er blitt borte. Tusenvis av kvadratkilometer av Arktis er derfor åpent vann om sommeren i dag hvor bølger dannes. Hvorvidt denne tendensen kan reverseres i fremtiden, vil avhenge av hvor mye sjøis som fryser hver vinter og overlever den påfølgende sommeren.

Isdannelse i åpent vann begynner først som små krystaller kjent som "frazil" eller "sarr". Disse hoper seg opp på grunn av små bølgebevegelser, blir mer kompakt og fryser gradvis sammen til sirkulære flak kjent som "pannekake" eller "tallerken-is". Når sjøen fryser avgis salt til havet. Dette øker tettheten i havet, som da synker ned mot dypet. Det tunge, kalde og salte vannet spiller en avgjørende rolle i den termohaline sirkulasjonen mellom Arktis og Atlanterhavet. En bedre beskrivelse av termodynamiske og mekaniske egenskaper er nødvendig for å modellere isproduksjonen i Arktis.

Avhandlingen er basert på fire artikler. Et sentralt fokus i de la Rosas arbeid var å studere egenskapene til prosessene som kreves for å modellere isdannelse under bølgebevegelse. Hvor mye krystallene komprimeres bestemmer overgangen til tallerken-is. En bedre beskrivelse av isdannelse og bølger i turbulent vann er funnet ved å studere data fra et sett komplekse laboratorieeksperimenter. En gjennomgang av ulike tilnærminger som kan bestemme saltinnhold og fraksjonen av krystaller er gitt. I avhandlingen beskriver de la Rosa også forandringen av varmeinnholdt i de øverste 30 meter under flerårig havis i det sentrale Arktis. Issmeltingen om sommeren påvirkes i stor grad av solstråling gjennom isdekket og åpent hav. Opphopning av varme i havet under isen er av spesiell interesse, siden det kan øke smelting i påfølgende somre. Resultatene illustrerer variasjoner forårsaket av skiftende overflateforhold over relativt korte tidsskalaer, og foreslår at det er en overgang mot et mer sesongmessig isdekke i Arktis.

Personalia:
Sara de la Rosa Höhn er født i 1984 og oppvokst på øyen Mallorca i Spania. Hun er utdannet master i oseanografi fra Universitetet i Southampton, England i 2005 og arbeidet deretter to år ved ’Institut für Meereskunde’ ved Universitetet i Hamburg, Tyskland. Fra desember 2007 har hun arbeidet med doktorgraden ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen under veiledning av Peter Mosby Haugan, Sönke Maus og Lars-Henrik Smedsrud. Hun arbeider nå ved Nansensenteret for miljø og fjernmåling.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.06.2011, kl. 11.15. Oppgitt emne: “Global warming of the ocean surface - regional variations and their causes”
Sted: Auditoriet, Geofysisk institutt, Allégaten 70

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.09.2011, kl. 10.15, NERSC Auditoriet, Thormøhlensgate 47, Bergen

Kontaktpersoner:
Sara de la Rosa Höhn, tlf: 55205825., epost: sara.delarosa[ætt]nersc.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side