Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Gange på tredemølle med vektavlastning

Mona Kristin Aaslund   

Mona Kristin Aaslund disputerer fredag 27. april 2012 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Treadmill walking with body weight support”.

Etter skade eller nevrologisk sykdom kan det være vanskelig å bære sin egen kroppsvekt og holde balansen når man går. Dette kan gjøre opptrening av gange utfordrende og fysisk tungt, både for pasienten og for fysioterapeuten som hjelper pasienten med opptreningen. Det kan også være utfordrende å trene hardt nok til å få god effekt av treningen.

Et alternativ til vanlig gangtrening er såkalt vektavlastet tredemølletrening. Under slik trening går pasienten på en tredemølle, mens hun/han har på seg en sele som er festet til et vektavlastningssystem. Slik kan gangfunksjon trenes med god trygghet, og med relativt høy intensitet og i relativt lang tid. En forutsetning for at slik trening er effektiv, er imidlertid at pasientens gange på tredemøllen samsvarer med vanlig gange, ettersom dette er målet med treningen.

Aaslund har derfor i sin doktorgradsavhandling undersøkt hvordan gange blir påvirket under slik trening både hos friske og hos personer som har opplevd hjerneslag, og hvor lenge man må gå på tredemøllen før gangmønstret stabiliserer seg. Det ble funnet at selv om både tredemøllen, selen og vektavlastningssystemet påvirker hvordan vi går, ble ikke gangmønstret for pasienter etter slag forverret i forhold til under vanlig gange. Tendensen var heller at gangmønsteret var litt bedre. For eksempel tok pasientene litt lengre steg og haltet litt mindre når de gikk på tredemøllen, sammenlignet med når de gikk på gulvet. Det ble også funnet at pasientene gikk best på tredemøllen når de gikk fort. Om dette gangmønsteret er overførbart til vanlige gangsituasjoner er et tema for videre forskning.

Personalia:
Mona Kristin Aaslund (f. 1974) er oppvokst på Raufoss i Vestre Toten. Hun er utdannet fysioterapeut ved University of Brighton i 1998, og i 2006 tok hun en mastergrad i fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Forskningsgruppe i fysioterapi i perioden 2007 - 2011. Aaslund har jobbet ved Fysioterapiavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus siden 1998, og er spesialist i nevrologisk fysioterapi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.04.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: Treadmill training in stroke rehabilitation and how it differs from over ground walking
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, UiB

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.04.2012, kl. 12.15, Auditorium 1, BB-bygget, UiB

Kontaktpersoner:
Mona Kristin Aaslund, 91 37 32 13, epost: mona.aaslund@isf.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side