Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Cellenes adferd bestemmes av det lokale mikromiljøet

Iren Abrahamsen   

Iren Abrahamsen disputerer fredag 5. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”New approaches to study microenvironmental effects on vascular cells”.

Alt vev i kroppen består av celler som alle har sin bestemte plass og som blir strengt regulert av et lokalt mikromiljø. Dette mikromiljøet utgjør kjemiske og fysiske signaler som regulerer og koordinerer cellulære prosesser. Mikromiljøet rundt cellene består blant annet av matrixproteiner som binder cellene sammen, samt ulike vekstfaktorer som regulerer cellenes adferd, slik som celledeling og cellevandring, for eksempel i forbindelse med heling av sår.

En normal blodåre består hovedsakelig av to ulike celletyper. Innsiden av blodåren består av et enkelt lag med såkalte endotelceller, og utsiden består av flere lag med glatte muskelceller. Ved skade på det innerste cellelaget, for eksempel i forbindelse med ulike kirurgiske inngrep slik som ved en bypassoperasjon, vil endotelcellene sende ut signaler i form av vekstfaktorer som oppmuntrer de glatte muskelcellene til å vandre fra det ytterste cellelaget og inn til det skadete området. Her starter cellene å dele seg for å reparere skaden. Problemet er at cellene deler seg i et tempo som er mye høyere enn normalt, noe som over tid kan føre til at blodåren blokkeres. Denne ukontrollerte reparasjonsprosessen kalles for intimal hyperplasi.

Intimal hyperplasi behandles blant annet med antikoagulanter, medikamenter som forebygger dannelsen av blodpropper. Heparin som er en standard antikoagulant har også vist seg å redusere cellevandring- og celledelingsraten til glatte muskelceller. Abrahamsen har derfor studert effekten av heparin på cellevandring- og celledelingsraten hos celler isolert fra pasienter som står i fare for å utvikle intimal hyperplasi, ved ulike mikromiljø. Studiene viser at heparin reduserer raten av både cellevandring og celledeling, men at den konsentrasjonen som er nødvendig for å oppnå en slik effekt er mye høyere enn den dosen det er mulig å gi til et menneske. Heparin alene kan derfor ikke benyttes som en behandlingsmåte av intimal hyperplasi alene.

Personalia:
Iren Abrahamsen (f. 1980) er oppvokst i Rygge, Østfold. Hun fullførte sin mastergrad i biokjemi ved NTNU i 2006. Hun har vært stipendiat ved Institutt for Biomedisin, UiB, siden høsten 2006, med professor James B. Lorens som hovedveileder og dr. Lasse Evensen som biveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.10.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: "The interplay between extracellular matrix, cells and restenosis"
Sted: Stort Auditorium, sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.10.2012, kl. 12.15, Stort Auditorium, sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Iren Abrahamsen, tlf: 930 41891, epost: iren.abrahamsen@biomed.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side