Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Studier av strømninger og bølgers påvirkning

Alfatih Omer M. A Ali   

Alfatih Omer M. A. Ali disputerer fredag 23. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"On flow Properties of Surface Waves Described by Model Equations of Boussinesq Type"
Boussinesq-systemer er et velkjent og velprøvd sett av ligninger som kan brukes til å modellere gravitasjonsbølger på grunt vann. Det er bølger med lang bølgelengde og liten amplitude som kan beskrives av slike Boussinesq-modeller. Det ble gjort et forsøk på å forstå sammenhengen mellom overflatebølgenes struktur og væskestrømningene under overflaten. Slike forsøk har blitt utført tidligere for lineære bølger og innen den velkjente gruntvannsteorien, men hittil ikke innenfor rammene av Boussinesq-teorien.

Alis hovedresultat er en metode som, basert på overflatebølgens profil, gir informasjon om masse-, moment- og energifluksene i væsken. Metoden kan også brukes til å finne væsketrykket og andre viktige strømningsparametere i væsken. Metoden blir anvendt på flodbølger og bølgende vannstandssprang, og i studier av påvirkningene mellom strømninger og bølger.

Flodbølger i elver er et velkjent fenomen som oppstår når tidevannsbølger forplanter seg oppover elver som har en “traktformet” geometri. I slike situasjoner vil et bølgetog formes bak bølgefronten eller flodbølgen. Det er observert at slike flodbølger kan transportere energi så langt som 10 km oppover i elveleiet. De gjensidige påvirkningene mellom bølger og strømninger er et viktig fysisk fenomen i forbindelse med overflatebølger i en væske som beveger seg med en bakgrunnshastighet, og leder generelt til strømninger med virvling.

Arbeidet har relevans for studier av strømninger i åpne kanaler og i andre hydrologiske problemstillinger, og videre også i studier av bølgenes påvirkninger langs kysten, hvor Boussinesq-modeller rutinemessig blir brukt.

Personalia:
Alfatih M. A. Ali er oppvokst i Kosti, Sudan. Han har en B.Sc.-grad innenfor matematikk og informatikk ved Khartoum University, Sudan. I 2006 begynte han på en mastergrad ved Matematisk institutt på Universitetet i Bergen, men etter et år ble han overført til Ph.d.-progammet. Fra 2007 til 2012 har han jobbet med Ph.d.-graden ved Matematisk institutt under veiledning av professor Henrik Kalisch. Fra august 2009 har han jobbet i ECORAIS- prosjektet ved Uni Computing, Uni Research AS i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.02.2012, kl. 15.00. Oppgitt emne: ''Numerical techniques for integrating Hamiltonian dynamical systems''
Sted: Rom 640, Carl Godskes Hus

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.03.2012, kl. 13.00, Auditorium PI, Carl Godskes Hus, Johannes Brunsgate 12.

Kontaktpersoner:
Alfatih M. A. Ali, tlf: 94269438, epost: alfatih.ali@math.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side