Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

3D-modellering av jordskorpestrekning

Vaneeda Allken   

Vaneeda Allken disputerer torsdag 7. juni 2012 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandligen:

"Styles of rift interaction: a 3D numerical study."

Litosfæren er det faste, ytterste laget av jordkloden. Når litosfæren strekkes, dannes det en rift. Kontinentale rifter representerer den innledende fasen av kontinental oppsprekking. Vellykket rifting kan føre til brudd av litosfæren og dannelse av et nytt havbasseng, mens mislykkede rifter, som for eksempel Nordsjøriften, bli inaktive og begravd av sedimenter. Riftbassenger er ofte segmenterte, og dannelsen og utviklingen av slike segmenterte rifter gjennom forkastningsvekst og sammenkobling av riftsegmenter er grunnleggende for vår forståelse av rifting og kontinental oppsprekking.

Mer kunnskap om hvordan forkastninger og riftsegmenter kobler seg sammen er viktig for å forstå hvordan litosfæren strekkes og brytes opp. Riftbassenger inneholder noen av verdens største kjente oljereservoarer, og dette studiet bidrar til en bedre forståelse av opprinnelsen av sedimentære bassenger og deres hydrokarbonpotensiale.

Lite er kjent om de faktorene som styrer måten riftsegmenter påvirker hverandre. I denne avhandlingen bruker Allken tredimensjonale numeriske modeller for å undersøke hvordan ulike parametere påvirker typen av rift-interaksjon. Tre hovedmoduser er identifisert: en koblingsmodus der riftsegmenter kobles sammen, en overlappende ikke-koblet modus der riftsegmenter forplanter seg ved siden av hverandre og en distribuert modus der rifter ikke lokaliseres. Denne studien viser hvordan avstanden mellom eksisterende svake områder, styrken til den nedre skorpe, deformasjonssvekkelse og materialegenskaper bestemmer hvordan riftsegmenter utvikler seg og påvirker hverandre.

Modellene kan skaleres ned og brukes til å forstå dannelsen av komplekse strukturer i sedimentære bassenger. En slik nedskalert modell for Canyonlands Grabens området, SE Utah, USA, gir nyttig innsikt i dannelsen av strukturer observert i området, og indikerer at det underliggende saltlaget er relativt tynt.

Personalia:
Vaneeda Allken ble født i 1981 på Mauritius hvor hun vokste opp. Hun studerte ved Universitetet i Rennes, Frankrike, hvor hun ble uteksaminert i 2007 med en mastergrad i fysikk, med spesialisering i numerisk modellering og simulering. Siden 2008 har hun jobbet med doktorgraden ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen, med Ritske Huismans, Haakon Fossen og Cedric Thieulot som veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.05.2012, kl. 11.15. Oppgitt emne: Passive margin origin and structure from an observational point of view.
Sted: Auditorium 4, 4 etg. Realfagbygget, Allégaten 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.06.2012, kl. 13.15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Vaneeda Allken, tlf: 482 93794, epost: vaneedaallken@yahoo.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side