Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Språklig høflighet i kamerunske skoleklasser

Joseph Avodo Avodo   

Joseph Avodo Avodo forsvarer 22. juni 2012 sin doktoravhandling

"La politesse linguistique dans la relation interlocutive en classe: des enjeux des faces aux enjeux opératoires. Analyse ses interactions en classe de langue".

Joseph Avodo Avodo beskriver språklig høflighet slik den kommer til uttrykk i klasseromsinteraksjon. Hovedproblemstillingen er knyttet til hvordan man bevarer og eventuelt taper ansikt i en slik situasjon, sett i relasjon til den sosiale og kulturelle konteksten. Det dreier seg om en empirisk undersøkelse gjennomført ved hjelp av observasjon og lydopptak i flere språkklasser (ungdoms- og videregående skole) i Yaoundé, Kamerun. Avodo beskriver språklig høflighet gjennom bruken av tiltaleformer, direkte ”ordrer” fra lærer og replikkveksling (turtaking).

Resultatene viser at språklig høflighet er kontekstuelt betinget; den påvirkes direkte av lokal kultur, sosiale forhold og av hvordan undervisningshandlingen gjennomføres og oppfattes. Forfatteren viser også at lærerens språkbruk er preget av ulike sosiale, kulturelle og institusjonelle faktorer. Denne språkbruken har en dobbel funksjon: den er informativ og performativ. Avodo studerer også forholdet mellom undervisningsaktivitet og etikk. Han beskriver lærerens vanskelige stilling i en flerkulturell situasjon og peker på konflikter mellom yrkesmessige og institusjonelle normer. Videre analyserer han relasjonen mellom utdanningsidealer og den reelle undervisningspraksisen, skolens ansvar med å utdanne etter demokratiske idealer og i forhold til allmenne menneskerettigheter, selvstendighet og like muligheter for elevene.

Personalia:
Joseph Avodo Avodo er født 22. januar 1979 i Nanga-Eboko, Kamerun. Han utdannet seg til fransklærer ved Ecole normale supérieure, ved Universitetet Yaoundé I. I 2008 ble han gjennom det norske Kvote-programmet tatt opp som masterstudent og i 2009 som PhD-kandidat ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen. Hans interesseområder omfatter interaksjonell lingvistikk, pragmatikk, sosiolingvistikk og didaktikk – samt språkbruk i samfunnet generelt og i skolen spesielt.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.06.2012, kl. 16.30. Oppgitt emne: "Didactique du français et pédagogie dans le contexte camerounais"
Sted: Auditorium A, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.06.2012, kl. 09.30, Auditorium A, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Joseph Avodo Avodo, epost: Joseph.Avodo@if.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side