Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ekstreme stormer i Nord-Atlanteren

Roohollah Azad   

Roohollah Azad disputerer tirsdag 29. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“The vorticity budgets of winter North Atlantic marine extratropical cyclones development”.

Ekstreme værsituasjoner i Europa er ofte forbundet med lavtrykksystem utviklet over Nord-Atlanteren. Slike storskala værsystem blir kalt ekstratropiske lavtrykk og de gir vått og stormfullt vær, særlig i vintersesongen. Tilførselen av fuktighet fra overflaten og den oppstigende luften noe som fører til skydannelse og resulterer ofte i nedbør. Således spiller de en viktig rolle for det hydrologiske kretsløp og for vannressursene våre.

Nylige studier viser at hyppigheten og styrken av ekstratropiske lavtrykk kan endre seg i et framtidig varmere klima. Avhandlingen gir grunnlaget for videre studier av de fysiske mekanismene som fører til utviklingen av slike lavtrykk. Vi har undersøkt likheter i bidraget fra disse mekanismene for 100 vinterstormer i perioden 1979-2009. Både netto effekten og den direkte og den indirekte effekten er studert, for å avdekke hvilken dobbeltrolle hver av mekanismene har på utviklingen av lavtrykksystemene. Ved å inkludere alle ekstreme lavtrykk kan en få grunnlaget for videre studier av variabiliteten av ekstratropiske lavtrykk. Denne variabiliteten er helt essensiell for å vurdere mulige endringer i et framtidig klima.

Personalia:
Roohollah Azad er født i Ramsar, Iran i 1981. Han har en mastergrad i meteorologi fra Universitetet i Tehran (Iran) med en hovedoppgave i blokkerende høytrykk. Doktorgradsarbeidet er utført ved Geofysisk institutt, der han ble ansatt som stipendiat i 2008.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.03.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: "The possible influences of climate change on extreme precipitation"
Sted: Auditoriet, Østfløyen, Geofysisk institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.05.2012, kl. 10.15, Auditoriet, Østfløyen, Geofysisk institutt.

Kontaktpersoner:
Roohollah Azad, tlf. 55 58 98 24, epost: roohollah.azad@gfi.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side