Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Lesbisk selvtillit hjelper

Mari Bjørkman   

Mari Bjørkman disputerer fredag 14. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Lesbisk selvtillit – lesbisk helse. Utfordringer og mestringsstrategier hos lesbiske kvinner.”

Lesbiske kvinner utgjør en minoritet i det norske samfunnet. Minoritetsstress er den tilleggsbelastningen individer fra stigmatiserte grupper utsettes for på grunn av sin minoritetsposisjon. Hvordan den enkelte mestrer stress påvirker helse og identitet. For å mestre minoritetsstress på en god måte er det viktig å ha lesbisk selvtillit: Trygghet om at det er naturlig og godt å elske og begjære noen av eget kjønn, og at en lesbisk orientering er likeverdig med en heterofil orientering.

Arbeidet baserer seg på fokusgruppeintervju med lesbiske kvinner og historier som lesbiske kvinner har skrevet og sendt inn via prosjektets hjemmeside på internett.

Studien viser at også i dagens Norge opplever lesbiske kvinner minoritetsstress. Både i møtet med helsevesenet og i samfunnet generelt er spørsmålet om åpenhet og det å møte negativitet store utfordringer. Deltakerne formidler at det er viktig å fortelle legen sin at man er lesbisk for å bli sett som den man er, for å kunne forklare omstendigheter og fordi det kan være medisinsk relevant. Lesbiske kvinner møter et stort spekter av reaksjoner innen helsevesenet, fra svært positive til svært negative. For å være en god lege for lesbiske pasienter bør legen unngå å ta for gitt at alle nye pasienter er heterofile, hun bør ha en positiv holdning til det å være lesbisk og hun bør ha noe kunnskap om helseforhold som er spesifikke for lesbiske kvinner.

Doktorgradsarbeidet viser at lesbiske kvinner hele tiden må forholde seg til hvorvidt og hvordan den lesbiske orienteringen skal fremstilles overfor omverdenen. Åpenhetskompetanse kan bedre lesbiske kvinners mestring av dette. Videre må lesbiske kvinner hele tiden motta og forholde seg til omverdenens reaksjoner. Verdighet kan bevares i alle situasjoner ved å opprettholde og kommunisere lesbisk selvtillit, også der kvinnen møter negativitet overfor sin seksuelle orientering. Lesbisk selvtillit kan styrke kvinnenes motstandskraft mot minoritetsstress.

Personalia:
Mari Bjørkman (f. 1963) er oppvokst i Bærum og tok medisinsk embetseksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim 1991. Hun er spesialist i allmennmedisin siden 2000, og hun jobber som fastlege ved Rosenhoff Legegruppe i Oslo og som forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Helse, Uni Research. Doktorgradsarbeidet utgår fra Forskningsgruppen for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, med professor Kirsti Malterud som veileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.09.2012, kl. 10.30. Oppgitt emne: ”Hva og hvordan bør legestudenter lære om heteronormativitet, seksuell orientering og selvtillit?”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.09.2012, kl. 12.15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Mari Bjørkman, tlf: 55 58 61 41, epost: mari.bjrkman@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side